فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۱۲۹

Inference for the stress-strength parameter of multi-state systems based on records

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2024 May

Neural Networks with Dependent Inputs

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2023 December Volume (55) No (6) Pages (7337-7350)

Improving Industrial Maintenance Efficiency: a Holistic Approach to Integrated Production and Maintenance Planning with Human Error Optimization

Process Integration and Optimization for Sustainability

مجلات خارجی 2023 November Volume (8) No (2) Pages (539-564)

Zero to k Inflated Poisson Regression Models with Applications

Journal of Statistical Theory and Applications

مجلات خارجی 2023 November Volume (22) No (4) Pages (366-392)

Random forests in the zero to k inflated Power series populations

Statistics, Optimization and Information Computing

مجلات خارجی 2023 August Volume (11) No (4) Pages (865-875)

Cumulativeα-Jensen–Shannon measure of divergence: Properties and applications

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2023 August

Optimal spare-switching times in series systems under a general framework

Reliability: Theory and Applications

مجلات خارجی 2023 June Volume (18) No (2) Pages (191-199)

Comparing discrete Pareto populations under a fixed effects model

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

مجلات خارجی 2023 March Volume (52) No (2) Pages (529-545)

Classifying one-parameter Fréchet populations on the basis of a non-linear fixed effects model

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2023 January

Flexible multivariate zero to k inflated power series regression model with applications

Stat

مجلات خارجی 2022 October Volume (11) No (1)

An algorithmic approach for allocations in reliability engineering

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2022 April Volume (53) No (5) Pages (2079-2096)

Influence of environmental factors on stress-strength systems with replaceable components

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2022 February Volume (52) No (18) Pages (6487-6503)

Evaluating the lifetime performance index of products based on progressively Type‐II censored Pareto samples: A new Bayesian approach

Quality and Reliability Engineering International

مجلات خارجی 2021 December Volume (38) No (4) Pages (1612-1634)

Bayesian analysis of the lifetime performance index on the basis of progressively censored Weibull observations

Quality technology and quantitative management

مجلات خارجی 2021 November Volume (19) No (2) Pages (187-214)

A random model for the scale parameter in the Fréchet populations

Journal of the Korean Statistical Society

مجلات خارجی 2021 September Volume (51) No (2) Pages (403-421)

A reversed-hazard-based nonlinear model for one-way classification

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2021 August Volume (52) No (9) Pages (4378-4391)

Regression trees with splitting based on changes of dependencies among covariates

Intelligent Data Analysis

مجلات خارجی 2021 April Volume (25) No (3) Pages (687-710)

Allocation of redundancies in systems: a general dependency-base framework

Annals of Operations Research

مجلات خارجی 2020 September Volume (312) No (1) Pages (259-273)

Predictive analysis for joint progressive censoring plans: a Bayesian approach

Journal of Applied Statistics

مجلات خارجی 2020 September Volume (49) No (2) Pages (394-410)

A random effects model for comparing Pareto populations

Computers and Industrial Engineering

مجلات خارجی 2020 September Volume (147) Pages (106612-106632)

Survival analyses with dependent covariates: A regression tree-base approach

Journal of Algorithms and Computation

مجلات خارجی 2020 June Volume (52) No (1) Pages (105-129)

Statistical Inference on the Basis of Sequential Order Statistics under a Linear Trend for Conditional Proportional Hazard Rates

Statistics, Optimization and Information Computing

مجلات خارجی 2020 May Volume (8) No (2) Pages (462-470)

Weibull Analysis with Sequential Order Statistics Under a Power Trend Model for Hazard Rates with Application in Aircraft Data Analysis

پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran

مجلات خارجی 2020 March Volume (16) No (2) Pages (535-557)

Characterizations on the basis of cumulative residual entropy of sequential order statistics

Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications

مجلات خارجی 2020 March Volume (1) No (2) Pages (37-46)

Dynamic Systems with Baseline Exponential Distribution Based on Sequential Order Statistics Under a Power Trend for Hazard Rates

Journal of Statistical Theory and Applications

مجلات خارجی 2020 January Volume (19) No (1) Pages (1-9)

Mathematics of evidences in dynamic systems with exponential component lifetimes and optimal sample size determination

Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications

مجلات خارجی 2020 January Volume (1) No (1) Pages (91-100)

Robust Mixture Regression Based on the Mixture of Slash Distributions

Journal of Statistical Theory and Applications

مجلات خارجی 2020 January Volume (19) No (2) Pages (118-)

Signature-based approach for stress-strength systems

Statistical Papers

مجلات خارجی 2019 October Volume (60) No (5) Pages (1631-1647)

Pareto analysis for the lifetime performance index of products on the basis of progressively first-failure-censored batches under balanced symmetric and asymmetric loss functions

Journal of Applied Statistics

مجلات خارجی 2019 May Volume (46) No (7) Pages (1196-1227)

A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations

Statistics, Optimization and Information Computing

مجلات خارجی 2019 May Volume (7) No (2) Pages (291-310)

One-way classification with random effects: A reversed-hazard-based approach

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2019 March Volume (349) No (1) Pages (60-69)

The repair alert models with fixed and random effects

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2019 February Volume (48) No (2) Pages (385-395)

Estimates Based on Sequential Order Statistics with the Two-Parameter Pareto Distribution

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society

مجلات خارجی 2018 November Volume (42) No (5) Pages (2897-2914)

Sequential order statistics from dependent random variables

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2018 September Volume (48) No (18) Pages (4569-4580)

Bayesian prediction of progressively first-failure-censored order statistics based on k-record values from weibull distribution

Istatistik

مجلات خارجی 2018 June Volume (11) No (1) Pages (12-28)

Block censoring scheme with two-parameter exponential distribution

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2018 March Volume (88) No (7) Pages (1229-1251)

Some results on information properties of coherent systems

Applied Stochastic Models in Business and Industry

مجلات خارجی 2018 February Volume (34) No (2) Pages (128-143)

Modelling lifetime of sequential r-out-of-n systems with independent and heterogeneous components

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2017 December Volume (46) No (9) Pages (7365-7375)

Predicting residual lifetimes of dynamic r-out-of-n systems

Istatistik

مجلات خارجی 2017 July Volume (10) No (2) Pages (45-51)

Bayesian inference on multiply sequential order statistics from heterogeneous exponential populations with GLR test for homogeneity

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2017 April Volume (46) No (16) Pages (8086-8100)

On confidence bounds for one-parameter exponential families

، ، Mahdi Doostparast ، ،

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2017 February Volume (46) No (2) Pages (1569-1582)

Generalized inferential procedures for generalized Lorenz curves under the Pareto distribution

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2017 February Volume (87) No (2) Pages (267-279)

Inference under random maintenance policies with a polynomial form as the repair alert function

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2016 July Volume (86) No (7) Pages (1415-1429)

On the Kullback Leibler information for mixed systems

International Journal of Systems Science

مجلات خارجی 2016 June Volume (47) No (10) Pages (2458-2465)

The alpha-beta skew normal distribution: Properties and applications

Statistics

مجلات خارجی 2016 April Volume (50) No (2) Pages (338-349)

Optimal redundancy allocation problems in engineering systems with dependent component lifetimes

Applied Stochastic Models in Business and Industry

مجلات خارجی 2016 March Volume (32) No (2) Pages (199-208)

Statistical evidences in sequential order statistics arising from a general family of lifetime distributions

Istatistik

مجلات خارجی 2016 January Volume (9) No (1) Pages (29-41)

Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions

پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran

مجلات خارجی 2016 January Volume (12) No (2) Pages (179-204)

Comparisons of mixed systems with decreasing failure rate component lifetimes using dispersive order

Applied Stochastic Models in Business and Industry

مجلات خارجی 2015 December Volume (31) No (6) Pages (801-808)

A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

مجلات خارجی 2015 November Volume (45) No (41) Pages (1-1)

Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities

Statistical Methods and Applications

مجلات خارجی 2015 November Volume (24) No (4) Pages (547-568)

Goodness-of-fit tests for weibull populations on the basis of records

Journal of Statistical Theory and Applications

مجلات خارجی 2015 September Volume (14) No (3) Pages (289-300)

Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution

International Journal of Systems Science

مجلات خارجی 2015 June Volume (46) No (6) Pages (1094-1107)

Prediction of Variables Via Their Order Statistics in Bivariate Elliptical Distributions with Application in the Financial Markets

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2015 February Volume (44) No (3) Pages (627-643)

Record-based inference and associated cost analysis for the Weibull distribution

Control and Cybernetics

مجلات خارجی 2015 January Volume (44) No (1) Pages (163-177)

Balakrishnan Skew-tDistribution and Associated Statistical Characteristics

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2014 October Volume (43) No (19) Pages (4109-4122)

Hypotheses testing with the two-parameter Pareto distribution on the basis of records in fuzzy environment

Kybernetika

مجلات خارجی 2014 September Volume (50) No (5) Pages (744-757)

Comparisons of Mixed Systems Using Mean Vitality Function

Journal of Statistical Theory and Applications

مجلات خارجی 2014 June Volume (13) No (2) Pages (189-195)

Estimation based on sequential order statistics with random removals

Probability and Mathematical Statistics

مجلات خارجی 2014 June Volume (34) No (1) Pages (81-95)

A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution

Statistical Papers

مجلات خارجی 2014 April Volume (55) No (2) Pages (409-429)

A note on signature based expressions for the entropy of mixed r-out-of-n systems

Naval Research Logistics

مجلات خارجی 2014 March Volume (61) No (3) Pages (1-5)

Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme

Statistical Methods and Applications

مجلات خارجی 2014 March Volume (23) No (1) Pages (41-50)

A reliability-based approach to optimize preventive maintenance scheduling for coherent systems

Reliability Engineering and System Safety

مجلات خارجی 2014 January Volume (126) Pages (98-106)

Estimation with the lognormal distribution on the basis of records

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2013 December Volume (83) No (12) Pages (2339-2351)

Bayes Estimation Based on Joint Progressive Type II Censored Data Under LINEX Loss Function

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2013 August Volume (42) No (8) Pages (1865-1886)

Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach

International Journal of Systems Science

مجلات خارجی 2013 June Volume (1) No (1) Pages (1-9)

Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2013 February Volume (239) No (1) Pages (93-102)

Pareto analysis based on records

Statistics

مجلات خارجی 2013 January Volume (47) No (5) Pages (1075-1089)

Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study

Statistics and Probability Letters

مجلات خارجی 2012 June Volume (82) No (7) Pages (1391-1400)

Goodness of fit test and parameter estimation for a proportional odds model of random censorship

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

مجلات خارجی 2012 May Volume (41) No (8) Pages (1430-1443)

Optimal record-based statistical procedures for the two-parameter exponential distribution

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2011 December Volume (81) No (12) Pages (2003-2019)

Bayesian analysis for the two-parameter Pareto distribution based on record values and times

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2011 November Volume (81) No (11) Pages (1393-1403)

Bayesian Two-Sample Prediction with Progressively Type-II Censored Data for Some Lifetime Models

Journal of the Iranian Statistical Society

مجلات خارجی 2011 November Volume (10) No (1) Pages (63-86)

Optimal sample size for record data and associated cost analysis for exponential distribution

Journal of Statistical Computation and Simulation

مجلات خارجی 2010 December Volume (80) No (12) Pages (1389-1401)

Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2010 August Volume (39) No (17) Pages (3058-3071)

Reconstruction of past records

Metrika

مجلات خارجی 2009 June Volume (70) No (1) Pages (89-109)

A note on estimation based on record data

Metrika

مجلات خارجی 2009 January Volume (69) No (1) Pages (69-80)

Statistical inference based on k-records

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2008 August Volume (1) No (1) Pages (67-82)

Statistical inference based on record data from Pareto model

Statistics

مجلات خارجی 2007 April Volume (41) No (2) Pages (105-118)

Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values

Journal of the Korean Statistical Society

مجلات خارجی 2006 May Volume (35) No (2) Pages (167-177)

Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values

Statistical Papers

مجلات خارجی 2006 March Volume (47) No (3) Pages (373-392)

Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2006 February Volume (52) Pages (905-916)

Estimation and Prediction in a Two-Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values under LINEX Loss Function

Communications in Statistics - Theory and Methods

مجلات خارجی 2005 April Volume (34) No (4) Pages (795-805)

Bootstrap Aggregating as an ensembled machine learning algorithm for power consumption prediction under asymmetric loss with linear model-base learners

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

کنفرانس های خارجی | 2023-05-02

Spatial-based classification trees with an application to house pricing

دومین همایش بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی

کنفرانس های خارجی | 2021-12-20

Spatially Classification Decision Trees: Fundamentals and Some Extensions

چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

کنفرانس های خارجی | 2021-10-27

Systems with two-dependent components under spare switching policy

هفتمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

کنفرانس های خارجی | 2021-05-19

Relative Belief and Bayes Factor as Measures for Evidence

The First Seminar on Evidential Inference

کنفرانس های خارجی | 2019-06-12

ALLOCATING TWO REDUNDANCIES IN SERIES SYSTEMS WITH DEPENDENT COMPONENT LIFETIMES

The 5rd Seminar on Reliability Theory and its Applications

کنفرانس های خارجی | 2019-04-17

Prediction of corrosions in Gas and Oil pipelines‎: ‎A record-based approach

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های خارجی | 2018-08-25

Muti-state systems: Concepts and some applications

The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications

کنفرانس های خارجی | 2017-05-16

On invariant test with sequential order statistics: An open problem and some suggestions

The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications

کنفرانس های خارجی | 2017-05-16

Random preventive maintenance under mixed effects

The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications

کنفرانس های خارجی | 2017-05-16

Progressively Sequential Order Statistics

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های خارجی | 2016-08-24

How much do sequential order statistics include evidences?

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های خارجی | 2016-08-24

A Signature-Based Approach in Redundancy Allocation Problems for Complex Systems

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های خارجی | 2016-08-23

Some design of strength system in stress-strength model

2nd Seminar on Reliability Theory and its Applications

کنفرانس های خارجی | 2016-05-18

System Reliability when components share loadings and associated Bayes factors for model acceptance

The 4th International Reliability Engineering Conference

کنفرانس های خارجی | 2016-05-02

Testing Statistical Hypothesis of exponential populations with multiply sequential order statistics

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2015-08-25

Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application

The 10-th Seminar on Probability and Stochastic Processes

کنفرانس های خارجی | 2015-08-19

Bayes factors with sequential r-out-of-n system lifetimes

The 10-th Seminar on Probability and Stochastic Processes

کنفرانس های خارجی | 2015-08-19

Estimation with Non-Homogeneous Sequential K-out-of-N System Lifetimes

نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

کنفرانس های خارجی | 2015-05-27

Expression and bounds for the entropy of coherent system

دومین کارگاه اندازه های اطلاعات و کاربردهای آن

کنفرانس های خارجی | 2015-01-28

A new skew generalization of the Kotz type distribution‎: ‎Properties‎ ‎and applications

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

کنفرانس های خارجی | 2013-09-11

MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2013-08-27

Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data

11th Iranian Statistical Conference

کنفرانس های خارجی | 2012-08-28

Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution

International conference on robust statistics

کنفرانس های خارجی | 2009-06-14

Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution

International Conference on Robust Statistics

کنفرانس های خارجی | 2009-06-14

مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19

طب اورژانس ایران

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۹ دوره (7) شماره (1) صفحات (40-45)

استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp

مهندسی و مدیریت کیفیت

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (3) صفحات (270-282)

یادگیری جمعی برای پیش بینی مصرف انرژی در شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

Some results on sequential order statistics

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

پیش بینی طول عمر باقیمانده سیستم های r از n دنباله ای

نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp

دوازدهمین کنفرانس امار ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات

یازدهمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۷

برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته

اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱

به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته

هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها

سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳

پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱

کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱

میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱

مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۸/۲۵

تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق

اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۸/۰۴

استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی

چهارمین همایش تخصصی آمار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress

نهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۷/۰۵/۳۰

برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون

پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۴/۰۶/۰۲

رکوردها و حجم نمونه

ششمین کنفرانس آمار ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۱/۰۶/۰۱