image

دکتر امید صفری

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • شیلات
  • منابع طبیعی و محیط زیست
  • omidsafari@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)