image

دکتر عباس پرهام

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • علوم پایه
  • دامپزشکی
  • parham@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)