صفحات خانگی دانشگاه فردوسی مشهد

EN

درباره من

رضا پیش‌قدم

دکتر رضا پیش قدم

New York, USA

دکتر رضا پیش قدم استاد پیوسته آموزش زبان انگلیسی و استاد وابسته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد است. ‏ایشان دارای بیش از‌ 100 مقاله و کتاب در حوزه‌های مختلف زبان و‌ روان می‌باشد. در سال ‌‏1389 پژوهشگر برتر کشور، در سال 1393 استاد برجسته‌ بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی ‏مشهد، در سال 1397 استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1400 استاد سرآمد آموزشی کشور و پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی شناخته شده است. ایشان سردبیر نشریه ‏بین‌المللی جامعه، فرهنگ و زبان، سردبیر و مدیرمسئول نشریه مطالعات زبان و ترجمه و موسس واحد فناور آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان‌ پیش‌قدم ‏مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد است. ایشان در حال حاضر عضو کارگروه زبان های خارجی و اتاق فکر آموزش هدفمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران می باشد.  افزون بر این،‌ ایشان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ در سمت های معاونت پژوهش وفناوری و آموزشی دانشکده و دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به خدمت بوده اند.

زبان انگلیسی

گروه

ادبیات و علوم انسانی

دانشکده

pishghadam@um.ac.ir

پست الکترونیک