دکتر رضا قنبری
دانشیار
دکتر رضا قنبری
دانشیار
دانشکده علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
درباره من
من رضا قنبری هستم. دکتری خود را در زمینه تحقیق در عملیات از دانشگاه شریف در سال 88 گرفتم. اکنون بیشتر فعالیتم در حوزه فناوری (به کار گیری بهینه سازی و هوش مصنوعی در صنعت به ویژه انرژی) و مدیریت نوآوری است. افزون بر این مسئولیت آزمایشگاه بهینه سازی دانشگاه فردوسی مشهد را بعهده دارم و یکی از همبنیانگذاران شرکت هم آفرینان، پایتون تیک و مرکز نوآوری علم داده مشهد هستم. من سالها به عنوان مدیر تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان به ویژه بهپویان به تولید محصولات دانش بنیان پرداخته ام. اکنون دبیر حوزه انرژی انجمن مدیریت تکنولوژی ایران هستم. www.linkedin.com/in/reza-ghanbari-01ab8bb1