فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۲۷۰

Two new species of brush-tailed mouse, genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae), from the Iranian Plateau

Journal of Mammalogy

مجلات خارجی 2024 March

Prevalence of Avian Haemosporidian Parasites: A Comparative Study between Resident and Migratory Birds of Iraq

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2023 December Volume (19) No (2) Pages (115-126)

Morphology and morphometry of two hybridizing buntings at their hybrid zone in northern Iran reveal intermediate and transgressive morphotypes

Avian Research

مجلات خارجی 2023 November Volume (14) Pages (100150-)

An updated geographical distribution of minnows (Teleostei: Leuciscinae) in Iran

Iranian Journal of Ichthyology

مجلات خارجی 2023 October Volume (3) No (10) Pages (182-193)

A new species of brush-tailed mice of the genus Calomyscus from southern Iran (Calomyscidae: Rodentia)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2023 July Volume (19) No (1) Pages (71-101)

Geometric morphometric analysis of the sternocoxal structure in the genus Hottentotta (Birula 1908) (Arachnida: Scorpiones)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2023 June Volume (19) No (1) Pages (1-12)

Molecular phylogeny and taxonomy of roaches (Rutilus, Leuciscidae) in the southern part of the Caspian Sea

Caspian Journal of Environmental Sciences

مجلات خارجی 2023 February Volume (21) No (1) Pages (1-12)

Multilocus phylogeny reveals habitat driven cryptic diversity in Ochotona rufescens (Ochotonidae)

Zoologica Scripta

مجلات خارجی 2022 November Volume (51) No (6) Pages (617-628)

Prevalence of co-infection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in two rehabilitation facilities in Iran: implications for the conservation of captive raptors

BMC Ecology and Evolution

مجلات خارجی 2022 October Volume (22) No (1)

Ticks parasitizing songbirds in Iran with new host records Metastigmata: Ixodidae)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2022 September Volume (18) No (1) Pages (77-91)

Phylogeny and evolutionary history of the Sombre Tit, Poecile lugubris in the western Palearctic (Aves, Paridae)

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2022 February Volume (167) Pages (107343-)

Genetic variation and cytological diversity in the Urar Brush-tailed Mouse, Calomyscus urartensis Vorontsov & Kartavseva, 1979 (Mammalia: Rodentia) in Lesser Caucasia

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2022 January Volume (68) No (1) Pages (12-21)

A new species of Calomyscus Thomas, 1905 (Calomyscidae: Rodentia) from western Iran

Turkish Journal of Zoology

مجلات خارجی 2021 November Volume (45) No (7) Pages (585-593)

Genetic divergence, admixture and subspecific boundaries in a peripheral population of the great tit, Parus major (Aves: Paridae)

Biological Journal of the Linnean Society

مجلات خارجی 2021 July Volume (133) No (4) Pages (1084-1098)

Integrative systematics of the tooth-tailed scorpions, Odontobuthus (Buthidae), with descriptions of three new species from the Iranian Plateau

Zoological Journal of the Linnean Society

مجلات خارجی 2021 June Volume (195) No (2) Pages (355-398)

New Data on Comparative Cytogenetics of the Mouse-Like Hamsters (Calomyscus Thomas, 1905) from Iran and Turkmenistan

Genes

مجلات خارجی 2021 June Volume (12) No (7) Pages (964-981)

Prevalence and Genetic Diversity of Avian Haemosporidian Parasites in Southern Iran

Pathogens

مجلات خارجی 2021 May Volume (10) No (6) Pages (645-659)

Morpho-species of the genus Leuciscus Cuvier, 1816 (Teleostei: Leuciscinae) from Iran revisited using molecular approaches

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2021 April Volume (67) No (2) Pages (126-132)

Ecological niche divergence between two groups of Phasianus colchicus (Aves: Galliformes), the chrysomelas- principalis group and the colchicus group, on the Iranian plateau

Biologia

مجلات خارجی 2021 January

Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus Alaudala

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2021 January Volume (154) Pages (106994-107014)

Prevalence of Haemosporidian Parasite Infections in Raptors of Iran

Journal of Raptor Research

مجلات خارجی 2020 December Volume (54) No (4)

Pseudoneotachidius sinuspersici gen. et sp. nov., a new member of the family Tachidiidae Boeck, 1865 (Copepoda: Harpacticoida) from Iran

Marine Biodiversity

مجلات خارجی 2020 December Volume (50) No (6) Pages (1-14)

Regional drivers of diversification in the late Quaternary in a widely distributed generalist species, the common pheasant Phasianus colchicus

Journal of Biogeography

مجلات خارجی 2020 September Volume (47) No (12) Pages (2714-2727)

Scorpions of Iran (Arachnida: Scorpiones): Annotated checklist, DELTA database and identification key

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

مجلات خارجی 2020 September Volume (6) No (4) Pages (375-474)

Microsatellite evidence of common partridge (Alectoris chukar) genetic diversity in the western parts of Iran

Journal of Wildlife and Biodiversity

مجلات خارجی 2020 September

New geographic records of Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) from the Persian Gulf and the Gulf of Oman, Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2020 July Volume (16) No (2) Pages (1-25)

TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization

BioSystems

مجلات خارجی 2020 July Volume (195) Pages (104137-104145)

Sexual dimorphism in the scorpions of the genus Odontobuthus Vachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2020 June Volume (16) No (1) Pages (1-15)

Revised diagnosis of the camel spider Rhagodes ahwazensis Kraus, 1959 (Solifugae: Rhagodidae), a rare endemic species from SW Iran

Arthropoda Selecta

مجلات خارجی 2020 June Volume (29) No (2) Pages (211-218)

Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Short‐toed Lark (Alaudala rufescens) — Sand Lark (A. raytal) species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity

Zoologica Scripta

مجلات خارجی 2020 May Volume (49) No (4) Pages (427-439)

(Significant Divergence and Conservatism in the Niche Evolution of the Eurasian Green Woodpecker Complex (Aves, Picidae

Ecopersia

مجلات خارجی 2020 May Volume (8) No (2) Pages (109-115)

Diversification and evolutionary history of brush-tailed mice, Calomyscidae (Rodentia), in southwestern Asia

Organisms Diversity and Evolution

مجلات خارجی 2020 March Volume (20) No (1) Pages (155-170)

Systematics and evolution of the libyan jird based on molecular and morphometric data

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research

مجلات خارجی 2019 November Volume (58) No (1) Pages (439-458)

Genome-wide evidence supports mitochondrial relationships and pervasive parallel phenotypic evolution in open-habitat chats

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2019 October Volume (139) No (1) Pages (106568-106572)

Mitochondrial phylogeography of the genus Eremophila confirms underestimated species diversity in the Palearctic

Journal of Ornithology

مجلات خارجی 2019 September Volume (161) No (1) Pages (297-312)

The evolutionary history of the white wagtail species complex, (Passeriformes: Motacillidae: Motacilla alba)

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2019 September Volume (88) No (3) Pages (257-276)

Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758)

Journal of Mammalian Evolution

مجلات خارجی 2019 August Volume (27) No (4) Pages (723-743)

Evolutionary history of water voles revisited: confronting a new phylogenetic model from molecular data with the fossil record

Mammalia

مجلات خارجی 2019 August Volume (84) No (2) Pages (171-184)

A Molecular Assessment of the Taxonomy of Iranian Sylvia Warblers (Aves; Sylviidae)

Journal of Genetic Resources

مجلات خارجی 2019 July Volume (5) No (2) Pages (149-162)

New insights to the taxonomy of Rhagodes eylandti (Walter, 1889): A remarkable sexually dimorphic species (Solifugae: Rhagodidae)

Zootaxa

مجلات خارجی 2019 July Volume (4648) No (3) Pages (494-510)

Correction: Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran

PLOS One

مجلات خارجی 2019 February Volume (14) No (2) Pages (e0212453-1)

Parallel plumage color evolution and introgressive hybridization in wheatears

Journal of Evolutionary Biology

مجلات خارجی 2019 January Volume (32) No (1) Pages (100-110)

Taxonomic revision of the spider geckos of the genus gamura senso lato Blanford, 1874 (Sauria: Gekkonidae) in the Iranian Plateau

Herpetological Journal

مجلات خارجی 2019 January Volume (29) No (1) Pages (1-12)

A first report of Canuellina insignis Gurrney, 1927 -Canuellidae: Copepoda- from The Persian Gulf and Gulf of Oman

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2018 November Volume (14) No (2) Pages (131-136)

Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran

PLOS One

مجلات خارجی 2018 November Volume (13) No (11) Pages (1-16)

Description of a new species of the genus Agamura Blanford, 1874 (Squamata: Gekkonidae) from southern Iran

Zootaxa

مجلات خارجی 2018 August Volume (4457) No (2) Pages (325-331)

Predicted Changes in Climatic Niche of Alburnus Species -Teleostei:Cyprinidae- in Iran Until 2050

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

مجلات خارجی 2018 August Volume (18) No (8) Pages (995-1003)

Signatures of human-commensalism in the house sparrow genome

Proceedings of the Royal Society B

مجلات خارجی 2018 August Volume (285) No (1884) Pages (20181246-10)

Three new Canuellidae (Copepoda: Canuelloida) from Iran

Zootaxa

مجلات خارجی 2018 July Volume (4446) No (4) Pages (401-441)

Phylogeography of Walton’s Mudskipper, Periophthalmus waltoni Koumans, 1941 (Perciformes: Gobiidae), from the Persian Gulf and Gulf of Oman

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2018 July Volume (64) No (3) Pages (207-218)

Pardosa colchica Mcheidze, 1946: a first report from West Azerbaijan Province, Iran (Araneae: Lycosidae)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2018 July Volume (13) No (2) Pages (199-206)

Deep Mitochondrial and Morphological Differentiation of Hemidactylus persicus Anderson, 1872 (Squamata: Gekkonidae) in Iran

Herpetological Journal

مجلات خارجی 2018 July Volume (28) No (1) Pages (101-109)

Molecular Survey of Tularemia and Plague in Small Mammals From Iran

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

مجلات خارجی 2018 July Volume (8) No (1) Pages (1-8)

Occurrence of Haemoproteus spp. (Haemosporida: Haemoproteidae) in New Host Records of Passerine Birds from the East of Iran

Iranian Journal of Parasitology

مجلات خارجی 2018 June Volume (13) No (2) Pages (267-274)

Seasonal evaluation habitat of Asian Houbara in the Central and East Iran

International journal of Environmental Science and Technology

مجلات خارجی 2018 June Volume (15) No (6) Pages (1223-1232)

Phylogeography of the Oenanthe hispanica–pleschanka–cypriaca complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae): Diversification history of open‐habitat specialists based on climate niche models, genetic data, and morphometric data

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research

مجلات خارجی 2018 May Volume (56) No (1) Pages (408-427)

Habitat Preferences of Caucasian Rock Agama Paralaudakia caucasia (Sauria: Agamidae) in Urban and Natural Habitats in Northeastern Iran

Polish Journal of Ecology

مجلات خارجی 2018 May Volume (66) No (1) Pages (48-56)

A new Pardosa species from northern Iran (Araneae, Lycosidae)

Zootaxa

مجلات خارجی 2018 March Volume (4387) No (2) Pages (350-364)

Pleistocene diversification of Afghan pikas Ochotona rufescens (Gray, 1842) (Lagomorpha; Ochotonidae) in Western Asia

Mammalian biology

مجلات خارجی 2018 March Volume (91) No (1) Pages (10-22)

First report of bioaccumulation and bioconcentration of aliphatic hydrocarbons (AHs) and persistent organic pollutants (PAHs, PCBs and PCNs) and their effects on alcyonacea and scleractinian corals and their endosymbiotic algae from the Persian Gulf, Iran: Inter and intra-species differences

، ، Mansour Aliabadian ، ، ،

Science of The Total Environment

مجلات خارجی 2018 February Volume (627) No (1) Pages (141-157)

Evaluation of genetic diversity and population structure of Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii in Iran

Bird Study

مجلات خارجی 2018 January Volume (65) No (1) Pages (108-113)

Infection of Afghan Pika (Ochotona rufescens) with Oxyurid Worms in Northeastern Iran

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases

مجلات خارجی 2018 January Volume (6) No (1) Pages (31-34)

New look at the con-specificity of the two shrews, Crocidura gmelini and C. suaveolens from Iran; geometric morphometrics approach

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2017 December Volume (13) No (2) Pages (237-246)

Geographic variation in morphology of the genus Agamura Blanford, 1874 in Iran

Amphibia-Reptilia

مجلات خارجی 2017 November Volume (38) No (4) Pages (449-459)

Natural epigenetic variation within and among six subspecies of the house sparrow Passer domesticus

، ، ، ، Mansour Aliabadian ،

Journal of Experimental Biology

مجلات خارجی 2017 November Volume (220) No (21) Pages (4016-4023)

Predicting the impact of climate change on the distribution pattern of Agamura persica (Dumeril, 1856) (Squamata: Gekkonidae) in Iran

Belgian Journal of Zoology

مجلات خارجی 2017 November Volume (147) No (2) Pages (137-142)

Divergence in the ecological niches of the white wagtail (Motacilla alba Linnaeus, 1758) complex using the ecological niche modeling approach

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2017 October Volume (13) No (1) Pages (53-66)

Phylogeny of Iranian species of the genus Daphnia O. F. Müller, 1785 (Crustacea: Branchiopoda: Anomopoda) based on morphological characters

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2017 October Volume (13) No (1) Pages (77-106)

Avian gametologs as molecular tags for sex identification in birds of prey of Iran

، ، ، ، ، Mansour Aliabadian

Zoo Biology

مجلات خارجی 2017 July Volume (36) No (4) Pages (289-293)

An Expanding Hybrid Zone between Black-Headed and Red-Headed Buntings in Northern Iran

Ardea

مجلات خارجی 2017 May Volume (105) No (1) Pages (27-36)

All quiet in the East: molecular analysis retrieves Chionomys layi as part of C. nivalis

Folia Zoologica

مجلات خارجی 2017 May Volume (66) No (1) Pages (67-71)

New Host Records for Haemoproteus spp. (Apicomplexa: Haemosporidiasina) in Passeriformes from North-west of Iran

Journal of Arthropod-Borne Diseases

مجلات خارجی 2017 May Volume (11) No (2) Pages (226-231)

Spatial distribution and composition of aliphatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons and hopanes in superficial sediments of the coral reefs of the Persian Gulf, Iran

Environmental Pollution

مجلات خارجی 2017 May Volume (224) Pages (195-223)

Ecomorphological adaptation in three mudskippers (Teleostei: Gobioidei: Gobiidae) from the Persian Gulf and the Gulf of Oman

Hydrobiologia

مجلات خارجی 2017 April Volume (795) No (1) Pages (91-111)

Phylogeny of penduline tits inferred from mitochondrial and microsatellite genotyping

Journal of Avian biology

مجلات خارجی 2017 April Volume (48) No (7) Pages (932-940)

Phylogeography of the Common Pheasant Phasianus colchicus

Ibis

مجلات خارجی 2017 February Volume (159) No (2) Pages (430-442)

New insight into the cradle of the grey voles (subgenus Microtus) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences

Mammalia

مجلات خارجی 2017 January Volume (1) No (81) Pages (1-11)

Evolutionary history of the Persian Jird,Meriones persicus,based on genetics, species distribution modelling and morphometric data

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research

مجلات خارجی 2017 January Volume (55) No (1) Pages (29-45)

Production and biochemical characterization of an alkaline protease from Aspergillus oryzae CH93

International Journal of Biological Macromolecules

مجلات خارجی 2017 January Volume (94) No (1) Pages (827-835)

Integrative taxonomy of Meriones persicus (Rodentia, Gerbillinae) in Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2016 December Volume (12) No (1) Pages (77-95)

First report of Quaternary mammals from the Qalehjough area, Lut Desert, Eastern Iran

Palaeontologia Electronica

مجلات خارجی 2016 November Volume (19) No (3) Pages (1-12)

Molecular phylogeny of three mudskippers (Gobiidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Makran)

، ، ، Mansour Aliabadian ،

Journal of Applied Ichthyology

مجلات خارجی 2016 September Volume (32) No (3) Pages (416-420)

Seasonal habitat suitability modeling and factors affecting the distribution of Asian Houbara in East Iran

Heliyon

مجلات خارجی 2016 August Volume (2) No (8) Pages (e00142-42)

Contact Zone of Asian and European Wild Boar at North West of Iran

، ، ، ، Mansour Aliabadian ، ،

PLOS One

مجلات خارجی 2016 July Volume (11) No (7) Pages (1-11)

Ecological niche differentiation and taxonomic distinction between Eremias strauchi strauchi and Eremias strauchi kopetdaghica (Squamata: Lacertidae) on the Iranian Plateau based on ecological niche modeling

Italian Journal of Zoology

مجلات خارجی 2016 July Volume (83) No (3) Pages (408-416)

Contribution to the Solpugid (Arachnida: Solifugae) fauna of Iran

Turkish Journal of Zoology

مجلات خارجی 2016 June Volume (40) No (4) Pages (608-614)

Phylogeny, biogeography, and diversification of barn owls (Aves: Strigiformes)

Biological Journal of the Linnean Society

مجلات خارجی 2016 June Volume (119) No (4) Pages (904-918)

The rediscovery of Strix butleri (Hume, 1878) in Oman and Iran, with molecular resolution of the identity of Strix omanensis Robb, van den Berg and Constantine, 2013

، ، Mansour Aliabadian ، ، ، ، ، ، ، ،

Avian Research

مجلات خارجی 2016 April Volume (7) No (7) Pages (1-10)

Molecular, chromosomal and morphometric variation in Calomyscus hotsoni and C. elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) in the east of Iran

Folia Zoologica

مجلات خارجی 2016 February Volume (65) No (1) Pages (27-37)

Out of Africa: biogeographic history of the open‐habitat chats (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae) across arid areas of the old world

Zoologica Scripta

مجلات خارجی 2016 January Volume (45) No (3) Pages (237-251)

Mitochondrial DNA phylogeny of camel spiders (Arachnida: Solifugae) from Iran

Mitochondrial DNA

مجلات خارجی 2016 January Volume (28) No (6) Pages (909-919)

Increased species diversity of brush-tailed mice, genus Calomyscus (Calomyscidae, Rodentia), in the Zagros Mountains, western Iran

Mammalia

مجلات خارجی 2016 January Volume (80) No (5) Pages (1-16)

Phylogeography of Calomyscus elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) around the Central Iranian Desert with Description of a New Subspecies in Center of Iranian Plateau

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

مجلات خارجی 2016 January Volume (27) No (1) Pages (5-21)

Biosystematic study of Calomyscus mystax (Rodentia, Calomyscidae) from northeastern Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2015 November Volume (11) No (1) Pages (65-77)

Species list and distribution map of the genus Alburnus Rafinesque, 1820 (Cyprinidae: Leuciscinae) in Iran

Check List

مجلات خارجی 2015 September Volume (11) No (5) Pages (1-5)

Redescription ofRhagodes eylandti(Walter, 1889) (Arachnida: Solifugae) with notes on its morphological variation and geographic distribution

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2015 June Volume (61) No (3) Pages (278-284)

New data on the wolf spiders of Iran (Aranei: Lycosidae)

Arthropoda Selecta

مجلات خارجی 2015 March Volume (24) No (1) Pages (99-106)

Taxonomic identity of Microtus qazvinensis Golenishchev et al. 2003(Rodentia, Arvicolinae) from the northwest of Iran

Acta Theriologica-Mammal Research

مجلات خارجی 2015 January Volume (60) No (1) Pages (71-79)

Morphometric and morphological differentiation of the subspecies ofPhasianus colchicus(Linnaeus, 1758) on the Iranian Plateau (Aves: Galliformes)

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2015 January Volume (61) No (1) Pages (9-17)

Appraisal of the entire mitochondrial genome for DNA barcoding in birds

Progress in Biological Sciences

مجلات خارجی 2014 December Volume (4) No (2) Pages (167-178)

Morphometric variation of Periophthalmus waltoni Koumans, 1941(Teleostei: Gobiidae) in the Persian Gulf and Gulf of Oman

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2014 December Volume (10) No (2) Pages (137-144)

Morphological Study of Hemidactylus Geckos (Squamata:Gekkonidae) from Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2014 December Volume (10) No (2) Pages (175-183)

Chromosomal diversity in the genus Microtus at its southern distributional margin in Iran

Folia Zoologica

مجلات خارجی 2014 November Volume (63) No (4) Pages (290-295)

The Karaman vole Microtus irani karamani is a new record for Iran (Arvicolinae; Microtus)

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2014 September Volume (10) No (1) Pages (51-56)

Mercury Contamination in Khramulia (Capoeta capoeta) from the Cheshme Kile and Zarrin Gol Rivers in Iran and Human Health Risk Assessment

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

مجلات خارجی 2014 August Volume (93) No (4) Pages (472-477)

Rolling Circle Amplification (RCA): an approach for quick detection and identification of fungal species

Journal of Mycology Research

مجلات خارجی 2014 August Volume (1) No (1) Pages (55-62)

Gradient of rodent species diversity across altitudes in Hyrcanian region, northeast Iran

Zoology and Ecology

مجلات خارجی 2014 June Volume (24) No (3) Pages (192-198)

Scorpions of the genusOdontobuthusVachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) from Iran: Phylogenetic relationships inferred from mitochondrial DNA sequence data

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2014 May Volume (60) No (2) Pages (169-179)

Morphological divergence in the Walton's Mudskipper,Periophthalmus waltoniKoumans, 1941, from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Gobioidei: Gobiidae)

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2014 May Volume (60) No (2) Pages (133-143)

The roles of environmental factors on reptile richness in Iran

Amphibia-Reptilia

مجلات خارجی 2014 April Volume (35) No (2) Pages (215-225)

Mites associated with passerine birds in eastern Iran

International Journal of Acarology

مجلات خارجی 2014 April Volume (40) No (2) Pages (133-137)

ExcaliBAR: a simple and fast software utility to calculate intra- and interspecific distances from DNA barcodes

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2014 February Volume (83) No (1) Pages (79-83)

Geometric morphometric analyses of four species of brush-tailed mice, genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae), from

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2013 December Volume (9) No (1) Pages (73-81)

DNA barcoding of Dutch birds

Mansour Aliabadian ، ، ، ، ،

Zookeys

مجلات خارجی 2013 December Volume (365) No (1) Pages (25-48)

DNA Barcoding as a Tool for Elucidating Species Delineation in Wide-ranging Species as Illustrated by Owls (Tytonidae and Strigidae)

Zoological Science

مجلات خارجی 2013 November Volume (30) No (11) Pages (1005-1009)

<strong><em>Odontobuthus tirgari</em> sp. nov. (Scorpiones, Buthidae) from the eastern region of the Iranian Plateau </strong>

Zootaxa

مجلات خارجی 2013 October Volume (3731) No (1) Pages (153-170)

Beak and skull shapes of human commensal and non-commensal house sparrows Passer domesticus

Sepand Riyahi ، ، ، ، ، Mansour Aliabadian ،

BMC Evolutionary Biology

مجلات خارجی 2013 September Volume (13) No (127) Pages (1-8)

Molecular phylogeny of Malaysian Pangasiid based on cytochrome C oxidase I (COI) DNA sequences

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2013 September Volume (9) No (1) Pages (17-28)

Geometric morphometric analyses of the short-tailed Bandicoot Rat (Nesokia indica) (Rodentia: Muridae) in the north and southeast of Iran

Zoology and Ecology

مجلات خارجی 2013 July Volume (23) No (4) Pages (260-265)

Morphological relationships of the Wheatears (genus Oenanthe)

، Mansour Aliabadian ، ، ،

Russian Journal of Ecology

مجلات خارجی 2013 July Volume (44) No (3) Pages (251-259)

New data on the chewing lice (Phthiraptera) of passerine birds in East of Iran

Scientia Parasitologica

مجلات خارجی 2013 June Volume (14) No (2) Pages (63-68)

Molecular phylogeny of the Iranian Plateau five-toed jerboa, Allactaga (Dipodidea: Rodentia), inferred from mtDNA

Mammalia

مجلات خارجی 2013 June Volume (77) No (1) Pages (95-103)

Hybridization between sister taxa versus non-sister taxa: a case study in birds

Bird Study

مجلات خارجی 2013 March Volume (60) No (2) Pages (195-201)

Molecular phylogeny of brush-tailed mice of the genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae) inferred from mitochondrial DNA sequences ( Cox1 gene)

Mammalia

مجلات خارجی 2013 March Volume (77) No (4) Pages (425-431)

Molecular phylogeny ofthe Puntius (Hamilton, 1822) based on nuclear gene RAG2

Progress in Biological Sciences

مجلات خارجی 2012 November Volume (2) No (2) Pages (66-75)

Mitochondrial DNA (CYTB) divergences in two distinct, Old World and New World Barn Owls

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2012 August Volume (8) No (1) Pages (47-55)

Convergent evolution of morphological and ecological traits in the open-habitat chat complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae)

Mansour Aliabadian ، ، ، ، ، ، ، ، ،

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2012 July Volume (65) No (1) Pages (35-45)

Single origin of human commensalism in the house sparrow

، ، Mansour Aliabadian ، ، ، ، ، ، ،

Journal of Evolutionary Biology

مجلات خارجی 2012 January Volume (25) No (4) Pages (788-796)

Mitochondrial Genetic Differentiation of Spirlin (Actinopterigii: Cyprinidae) in the South Caspian Sea basin of Iran

، ، ، ، ، ، Mansour Aliabadian

Evolutionary Bioinformatics

مجلات خارجی 2012 January Volume (8) No (1) Pages (219-227)

Phylogeography, pre-zygotic isolation and taxonomic status in the endemic Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca

، ، ، Mansour Aliabadian ، ،

Journal of Ornithology

مجلات خارجی 2011 December Volume (153) No (2) Pages (303-312)

Cranial and dental analysis of mouse-like hamsters of the genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae) from plateau of Iran

Hystrix

مجلات خارجی 2011 December Volume (22) No (2) Pages (311-323)

Burrow configuration of Persian jird Meriones persicus Blanford, 1875 (Rodentia: Muridae, Gerbillinae)

Mammalian biology

مجلات خارجی 2011 January Volume (76) No (4) Pages (515-517)

Eight new records of bird species from North-Eastern Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2011 January Volume (7) No (1) Pages (31-49)

Corrigendum to ‘‘Phylogeny of the mourning wheatear Oenanthe lugens complex

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2010 December Volume (57) No (1) Pages (483-484)

Morphological consequences of hybridization in twointerbreeding taxa: Kurdish Wheatear (Oenanthexanthoprymna) and Persian Wheatear (Oenanthechrysopygia)

، ، ، Mansour Aliabadian ، ،

African Journal of Biotechnology

مجلات خارجی 2010 November Volume (9) No (46) Pages (7817-7824)

Phylogeny of the mourning wheatear Oenanthe lugens complex

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2010 August Volume (56) No (2) Pages (758-767)

distribution, habitat and differentiation ofthe poorly-known black morph of MourningWheatear Oenanthe lugens lugens in Jordan

، ، ، Mansour Aliabadian ،

Sandgrouse

مجلات خارجی 2010 August Volume (32) No (1) Pages (113-119)

Phylogenetic analysis of the five-toed Jerboa (Rodentia) from the Iranian Plateau based on mtDNA and morphometric data

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2010 May Volume (6) No (1) Pages (49-59)

The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum - taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories

، ، ، Mansour Aliabadian ،

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2010 May Volume (55) No (1) Pages (347-357)

Wild hybrids of Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)*Greater White-fronted Goose (A. albifrons) (Aves: Anseriformes) from the European migratory flyway

Zoologischer Anzeiger

مجلات خارجی 2010 March Volume (248) No (1) Pages (265-271)

Performance of distance-based DNA barcoding in the molecularidentification of Primates

Comptes Rendus Biologies

مجلات خارجی 2010 February Volume (333) No (1) Pages (11-16)

Habitat use of raptors in response to anthropogenic land use onBonaire and Curaçao, Netherlands Antilles

، ، ، Mansour Aliabadian ، ، ،

Caribbean Journal of Science

مجلات خارجی 2009 December Volume (45) No (1) Pages (25-29)

Comparison of Morpho-skeletal Characteristics (using Standardised Criteria Sets) of the Great Tit Parus major (Linnaeus 1758) in Three Iranian Populations (Mashhad, Noor and Hamedan)

Podoces

مجلات خارجی 2009 December Volume (4) No (2) Pages (71-80)

Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s

Podoces

مجلات خارجی 2009 October Volume (4) No (1) Pages (1-27)

Molecular identification of birds: performance of distance based barcoding in three genes to delimit closely related species

PLOS One

مجلات خارجی 2009 January Volume (4) No (1) Pages (41191-41198)

Species diversity and endemism: testing the mid-domain effect on species richness patterns of songbirds in the Palearctic Region

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2008 October Volume (77) No (2) Pages (99-108)

One Century of Breeding Bird Assessment by western travellers in Iran, 1876-1977

Podoces

مجلات خارجی 2008 July Volume (2) No (2) Pages (77-96)

Conservation status of Caribbean coot Fulica caribaea in the Netherlands Antilles, and other parts of the Caribbean

، Mansour Aliabadian ، ، ، ، ،

Endangered Species Research

مجلات خارجی 2008 June Volume (4) Pages (241-246)

Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean)

، ، Mansour Aliabadian ، ،

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2008 April Volume (77) No (1) Pages (45-52)

Niche segregation, behavioural differences and relation to morphology in two Iranian syntopic wheatears: Northern Wheatear Oenanthe oenanthe libanotica and Mourning Wheatear O. lugens persica

Vie et Milieu-life and environment

مجلات خارجی 2007 September Volume (57) No (3) Pages (139-150)

Ecomorphology of the wheatears (genus Oenanthe)

Ibis

مجلات خارجی 2007 September Volume (149) No (4) Pages (792-805)

Avian hybrids: incidence and geographic distribution of hybridisation in birds

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2007 May

Geographic patterns in the distribution of Palearctic songbirds

Journal of Ornithology

مجلات خارجی 2007 April Volume (148) No (3) Pages (271-280)

Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data

Mansour Aliabadian ، ، ، ،

Molecular phylogenetics and evolution

مجلات خارجی 2007 March

Contact and hybrid zone hotspots and evolution of birds in the Middle East

Progress in Natural Science

مجلات خارجی 2007 March Volume (17) Pages (103-107)

Low predictive power of mid-domain effect to explain geographic species richness patterns in Palearctic songbirds

Contributions to Zoology

مجلات خارجی 2007 March Volume (76) Pages (197-204)

Ecological segregation between Iranian wheatears

، Mansour Aliabadian ، ، ،

Zoology in the Middle East

مجلات خارجی 2006 September Volume (39) No (1) Pages (41-58)

Hybrids in divers (Gaviiformes)

Journal of Ornithology

مجلات خارجی 2006 March Volume (147) No (1) Pages (24-30)

The study of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Razavi Khorasan Province

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، اسفندماه 1399 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

کنفرانس های خارجی | 2021-03-09

A survey on Ecto- and endoparasites of Lagomorphs in Iran

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

Detection of the avian blood parasites from northeast of Iran

1st International Congress on Vector-Borne Diseases and Climate Change

کنفرانس های خارجی | 2017-12-03

A discovery of hidden species related to Pardosa pontica (Thorell, 1875) in northern Iran

30th European Congress of Arachnology

کنفرانس های خارجی | 2017-08-20

Diversity of Daphnia in Caspian and Urmia Lake Basins (Northern Iran): a molecular approach

10th Symposium on CLADOCERA

کنفرانس های خارجی | 2014-09-28

Geographical pattern and species richness of the family AlaudidaeVigors, 1825 (Aves, Passeriformes) in the Palaearctic region

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Performance of two mtDNA (COI and ND2) to identify avian hybrids

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Westward expansion in breeding range of Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) in northern Iran

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Performance of two mitochondrial genes, ND2 and COI to identify Passerin birds of Khorasan Province

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Evaluation of the breeding and wintering sites of Remiz pendulinus complex species (Aves: Remizidae) in Iran

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Phylogeography of Common Pheasant (Phasianuscolchinus) in West Palearctic region

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Potential zones for hybridization between black-headed and Red-head buntings in the palearctic region

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

Phylogeography and population genomics of a wide-ranging bird in Eurasia, the Common Pheasant Phasianus colchicus

26th International Ornithological Congress

کنفرانس های خارجی | 2014-08-18

Biodiversity patterns of Passerine birds in the Middle East

26th International Ornithological Congress

کنفرانس های خارجی | 2014-08-18

Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau

26th International Ornithological Congress

کنفرانس های خارجی | 2014-08-18

EXPEDITIONS OF N. A. ZARUDNY IN IRAN (PERSIA)

Terrestrial Vertebrates of Arid Ecosystems\\

کنفرانس های خارجی | 2012-10-24

Systematic State of Oenanthe Pleschanka Vittata (Hemprich Et Ehrenberg, 1833) Based On Morphological Data

Terrestrial Vertebrates of Arid Ecosystems\

کنفرانس های خارجی | 2012-10-24

DISTRIBUTION AND TAXONOMIC ISSUES OF PENDULINE TITS IN IRAN BASED ON ZARUDNY’S COLLECTIONS

Terrestrial Vertebrates of Arid Ecosystems\

کنفرانس های خارجی | 2012-10-24

Mitochondrial DNA (CYTB & COX1) Divergences in Two Distinct, Old World and New World Barn Owls

International Conference \\\'Molecular Ecology

کنفرانس های خارجی | 2012-02-04

شواهد ریخت شناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایه های آمیخته: چک چک گوش سیاه مدیترانه ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق خاورمیانه (O. pleschanka) در شمال ایران

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های خارجی | 2012-02-01

Estimating the phylogeny and divergence times of Malaysian Puntius using mitochondrial and nuclear genes

Deep Metazoan Phylogeny 2011 New data, new challenges

کنفرانس های خارجی | 2011-10-11

Species divergence based on statistical and evolutionary models

Mathematical Models in Ecology and Evolution

کنفرانس های خارجی | 2011-08-17

A geometric morphometric analysis of Puntius spp in Peninsular Malaysia

Australian Society for fish Biology 

کنفرانس های خارجی | 2011-07-22

Phylogeny of Malaysian Puntius spp and Potential Efficiency of Mitochondrial and Nuclear Genes as a DNA Barcode

Australian Society for fish Biology 

کنفرانس های خارجی | 2011-07-22

Biogeography and hotspots of mammalian species of Iran: implications to reserve selection and conservation

European Congress of Mammalogy

کنفرانس های خارجی | 2011-07-19

Morphological and molecular analysis of the Alburnoides cf bipunctatus (Cyprinidae) in Iran

Australian Society for fish Biology 

کنفرانس های خارجی | 2011-06-22

Morphological discrimination between ten species of Puntius (Actinopterygii, Cyprinidae)using a truss network

The first Iranian student scientific conference in Malaysia

کنفرانس های خارجی | 2011-04-09

Phylogeny of Puntius (Family: Cyprinidae) in Peninsular Malaysia according to 16s ribosomal RNA

The first Iranian student scientific conference in Malaysia

کنفرانس های خارجی | 2011-04-09

The effects of contact zone on phylogenetic characters in Persian Wheatear

2011 2nd International Conference on Environmental Science and Technology

کنفرانس های خارجی | 2011-02-26

Phylogenetics of Puntius spp inferred from mitochondrial and nuclear genes

Biosystematics

کنفرانس های خارجی | 2011-02-21

Phylogenetic consequences of hybridization in two interbreeding taxa: Kurdish Wheatear (Oenanthe xanthoprymna ) and Persian Wheatear (Oenanthe chrysopygia ) in western Iran

3rd International Eurasian Ornithology Congress

کنفرانس های خارجی | 2010-04-08

Phylogeoghraphy of the House Sparrow (Passer domesticus) in the Palearctic region

3rd International Eurasian Ornithology Congress

کنفرانس های خارجی | 2010-04-08

Genetic Relationships Among Cyprinids Inferred By Cytochrome B

8th MALAYSIA GENETICS CONGRESS, AWANA GENTING HIGHLANDS

کنفرانس های خارجی | 2009-08-04

Relationship between mercury concentration and body size in 5 species of owls, Iran

World Owl Conference

کنفرانس های خارجی | 2008-10-31

DNA barcoding in Birds: comparing the performance of three

XXth International Congress of Zoology

کنفرانس های خارجی | 2008-08-26

Raccoon (Procyon lotor) as an invasive species for north of

XXth International Congress of Zoology

کنفرانس های خارجی | 2008-08-26

Relationships between morphological traits, behavioural characteristics, and habitat selection in Iranian Wheatears using Fourth-Corner Problem analysis

XXth International Congress of Zoolgy

کنفرانس های خارجی | 2008-08-26

Performance of distance-based DNA barcoding in the molecular identification of Birds

Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution

کنفرانس های خارجی | 2008-06-05

Ecomporphological relationships and species similarities in the Wheatears (Turdidae

24th International Ornithological Congress

کنفرانس های خارجی | 2007-01-08

The mid-domain effect on the geographic species richness pattern of Palearctic songbirds

24th International Ornithological Congress

کنفرانس های خارجی | 2007-01-08

Investigation of species diversity of the Minnows (Cypriniformes: Leuciscinae) in the Caspian Sea basin, Iran using molecular approach

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۹ دوره (8) شماره (5) صفحات (16-26)

مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران

علوم آبزی پروری

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۷ دوره (6) شماره (10) صفحات (89-100)

تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۶ دوره (5) شماره (3) صفحات (27-42)

مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (9) شماره (31) صفحات (87-100)

تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI

پژوهش های جانوری

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (30) شماره (2) صفحات (257-267)

تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae)

زیست شناسی کاربردی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۶ دوره (30) شماره (1) صفحات (159-175)

تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)

پژوهش های جانوری

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۵ دوره (29) شماره (4) صفحات (642-652)

ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه معرفی شده جکوی شکم زرد خانگی درایران با استفاده از مدلسازی پراکنش Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 گونهای

پژوهش های جانوری

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۴ دوره (28) شماره (4) صفحات (431-440)

استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۴ دوره (31) شماره (3) صفحات (83-94)

مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه اقلیم شناسی آنها

علوم زمین

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (24) شماره (95) صفحات (3-12)

تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (106) شماره (1) صفحات (51-57)

بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ در فلات ایران (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگهزایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala)در فلات ایران

پژوهش های جانوری

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (28) شماره (1) صفحات (72-84)

ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران)

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۳ دوره (6) شماره (20) صفحات (13-22)

نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس

حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۳ دوره (2) شماره (1) صفحات (65-76)

بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۲ دوره (5) شماره (17) صفحات (33-44)

بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1

پژوهش های جانوری

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (26) شماره (2) صفحات (163-170)

وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833

محیط زیست جانوری

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۱ دوره (4) شماره (4) صفحات (1-14)

رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (4) شماره (11) صفحات (1-12)

بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

بررسی وضعیت آرایه شناختی ماهی سفید (Rutilis kutum (Kamensky, 1901 در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های مولکولی و ریختی

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1)

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

Phylogeography of Common Pheasant (Phasianus colchinus) in West Palearctic region (oral)

18th National and 6th International Congress of Biology in Iran

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

فیلوژنی گاوماهیان زیرخانوادهOxudercinae ،با تأکید بر موقعیت گلخورک والتونی....

دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque

دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

iological breeding of white wing pheasant (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) in Northeast of Iran. (oral)

The 17th National & International Iranian Biology Conference, Shahid Bahonar University, Kerman

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴

بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

مطالعه جایگاه سیستماتیکی همتافتگونه O. oenanthe براساس ژن میتوکندریایی

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی تغییرات مولکولی درون گونه ای و بین گونه ای سبک بالان در ناحیه شمال شرقی ایران

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی تبارشناختی جنس چکچک (Oenanthe) با استفاده از مطالعات آوایی

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی فون گنجشک سانان در ناحیه شمال شرقی ایران

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

شناسایی برندگان شکاری بر اساس مورفولوژی و ساختار بر در برندگان شکاری

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی زیست شناسی زادآوری و پراکنش قرقاول بال نقره ای ( Phasianus colchicus principalis ( در شمال شرق ایران

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

تاثیر عوامل محیطی بر براکنش و جمعیت گونه زاغ بور Podoces pleski در استان خراسان رضوی

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران

همایش ملی علوم جانوران آبزی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

بررسی روابط تبارزایشی جنس Alburnus با استفاده از دادههای مولکولی

همایش ملی علوم جانوران آبزی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

شناسایی پرندگان آبزی حوزهی سد کارده استان خراسان رضوی با استفاده از مارکر مولکولی COX1

همایش ملی علوم جانوران آبزی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان

همایش ملی علوم جانوران آبزی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

مطالعه بیوسیستماتیک جنس Alburnusدر ایران با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni)

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران

نخستین همایش جانورشناسی یگانشی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷

پرندگان ایران: گذشته، حال و آینده

نخستین همایش جانورشناسی یگانشی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷

بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا

نخستین همایش جانورشناسی یگانشی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷

مطالعه آوا در گونه های جنس چکچک

نخستین همایش جانورشناسی یگانشی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷

فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

شناسایی گونه جدیدی از عقرب های جنس Odontobuthus برای فلات ایران با استفاده از DNA Barcoding

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای

مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae)

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

فیلوژنی پرندگان شکاری با استفادن از ژن میتوکندریایی COI

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius )

مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

شواهد ریختشناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایههای آمیخته: چکچک گوش و چکچک ابلق خاورمیانه ( Oenanthe hispanica) سیاه مدیترانهای در شمال ایران ( O. pleschanka)

مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA

مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

DNAبارکدینگ، روشی نوین در شناسایی گونه ها و سازماندهی تنوع زیستی

اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران

اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی زهر آگین و سموم جانوری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

فیلوژنی جنس چکچک در جهان با استفاده از ژن 1 COX

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

فیلوژنی کپور ماهیان براساس اطلاعات مورفولوژی و مولکولی

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

بررسی بیوسیستماتیکی موش ورامین در شمال و جنوب شرق ایران

شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

بررسی پیامدهای هیبریداسیون چکجک کردی و ایرانی

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳

نقش و اهمیت فلسفه در حفظ تنوع زیستی

همایش تاریخ، فلسفه و منطق ذیست شناسی، ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۱/۰۸