فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۱۰۵

Synchronisation of fractional dynamical chaotic systems with several slaves

International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations

مجلات خارجی 2022 January Volume (12) No (6) Pages (510-526)

Parkinson’s Disease Rating Scale Using Synchronization Analysis of Gait Dynamics

BioMed Research International

مجلات خارجی 2021 August Volume (2021) Pages (1-6)

THE NUMERICAL SOLUTION OF NONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS BY USING OPERATIONAL MATRIX OF BERNSTEIN POLYNOMIALS

Mathematical analysis and convex optimization

مجلات خارجی 2021 June Volume (2) No (1) Pages (1-17)

Approximate solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2021 June Volume (10) No (1) Pages (1-21)

An efficient approximate method for solving two-dimensional fractional optimal control problems using generalized fractional order of Bernstein functions

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2020 December Volume (38) No (1) Pages (378-395)

An approximate method based on Bernstein polynomials for solving fractional PDEs with proportional delays

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2020 September Volume (10) No (2) Pages (223-239)

The Numerical Solution of Some Optimal Control Systems with Constant and Pantograph Delays via Bernstein Polynomials

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics

مجلات خارجی 2020 September Volume (15) No (2) Pages (163-181)

A Novel Method to Solve a Class of Non-local Diffusion Optimal Control Problems by using Bernstein Polynomials

International Journal of Intelligent Systems and Applications

مجلات خارجی 2020 June Volume (12) No (3) Pages (35-45)

Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner

Physica Scripta

مجلات خارجی 2019 September Volume (95) No (3) Pages (035219-)

Transformation to a fixed domain in LP modelling for a class of optimal shape design problems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2019 March Volume (9) No (1) Pages (1-16)

Partial contraction analysis of coupled fractional order systems

Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2018 July Volume (2018) No (1) Pages (1-9)

The Approximate Solution of Nonlinear Fractional Optimal Control Problems by Measure Theory Approach

Progress in Fractional Differentiation and Applications

مجلات خارجی 2018 April Volume (4) No (2) Pages (1-13)

Generalized convergence analysis of the fractional order systems

Open Physics

مجلات خارجی 2018 April Volume (1) No (16) Pages (404-411)

Synchronization of multiple chaotic systems using a nonlinear grouping feedback function method

Control and Intelligent Systems

مجلات خارجی 2018 February Volume (46) No (1) Pages (1-6)

The approximate solution of non-linear time-delay fractional optimal control problems by embedding process

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2018 February Volume (35) No (2) Pages (1-17)

Optimal control of a class of non-linear time-delay systems via hybrid functions

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2017 January Volume (2015) No (1) Pages (2-16)

An approximate method for solving fractional TBVP with state delay by Bernstein polynomials

Advances in Difference Equations

مجلات خارجی 2016 November Volume (2016) No (298) Pages (2-16)

Numerical solution of time delay optimal control problems by hybrid of block-pulse functions and Bernstein polynomials

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2016 November Volume (1) No (2017) Pages (1-27)

A Novel Method to Solve a Class of Distributed Optimal Control Problems Using Bezier Curves

Journal of Computational and Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2016 August Volume (11) No (6) Pages (1-13)

A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2016 January Volume (36) No (3) Pages (1349-1365)

Solution for fractional distributed optimal control problem by hybrid meshless method

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2016 January Volume (24) No (11) Pages (2149-2164)

Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems with disturbances

International Journal of Modelling, Identification and Control

مجلات خارجی 2015 November Volume (24) No (2) Pages (120-128)

An approximate method for numerically solving multi-dimensional delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2015 April Volume (2015) No (34) Pages (831-846)

Optimal Control of Time Delay Systems via Hybrid of Block-Pulse Functions and Orthonormal Taylor Series

International Journal of Applied and Computational Mathematics

مجلات خارجی 2015 April Volume (2) No (1) Pages (137-152)

A new approach for solving a class of fuzzy optimal control systems under generalized Hukuhara differentiability

Journal of the Franklin Institute

مجلات خارجی 2015 March Volume (352) No (5) Pages (1836-1849)

Optimal control of time-varying linear delay systems based on the Bezier curves

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2014 October Volume (33) No (3) Pages (687-715)

Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series

Journal of Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2014 August Volume (2014) No (1) Pages (1-8)

Using shifted Legendre polynomials for solving optimal control problem of an HIV infection treatment control model

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2014 August Volume (8) No (2014) Pages (251-257)

An approximation method for numerical solution of multi-dimensional feedback delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2014 May Volume (4) No (1) Pages (77-94)

Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2014 February Volume (2014) No (2014) Pages (1-16)

A different approach of optimal control on an HIV immunology model

Ain Shams Engineering Journal

مجلات خارجی 2014 January Volume (5) No (2014) Pages (213-219)

A new approach for the optimal fuzzy linear time invariant controlled system with fuzzy coefficients

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2014 January Volume (259) No (2014) Pages (682-694)

Numerical solution for nonlinear-quadratic switching control systems with time delay

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2014 January Volume (9) No (4) Pages (175-187)

Bezier Curves for Solving Fredholm Integral Equations of the Second Kind

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2014 January Volume (2014) No (1) Pages (1-6)

Optimal control strategy for a HIV infection model via fourier series

Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics

مجلات خارجی 2013 December Volume (9) No (2) Pages (87-94)

Numerical solution of some linear optimal control systems with pantograph delays

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2013 November Volume (1) No (31) Pages (1-19)

Shape Optimization of an Arterial Bypass in Cardiovascular Systems

Iranian Journal of Operations Research

مجلات خارجی 2013 August Volume (4) No (2) Pages (127-145)

EMBEDDED-BASED SLIDING MODE CONTROL DESIGN

Control and Intelligent Systems

مجلات خارجی 2013 June Volume (41) No (2) Pages (60-70)

Optimal Control of Fuzzy Linear Controlled System with Fuzzy Initial Conditions

Iranian Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2013 May Volume (10) No (3) Pages (21-35)

Bezier control points method to solve constrained quadratic optimal control of time varying linear systems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2012 November Volume (31) No (3) Pages (433-456)

The Bezier Control Points Method for Solving Delay Differential Equation

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2012 June Volume (3) No (2) Pages (188-196)

Optimal control of switched systems based on Bezier control points

International Journal of Intelligent Systems and Applications

مجلات خارجی 2012 April Volume (4) No (7) Pages (16-22)

Solving the Optimal Control of Linear Systems via Homotopy Perturbation Method

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2012 February Volume (3) No (1) Pages (26-33)

Using sliding mode control in stability treatment of HIV disease

Advanced Modeling and Optimization

مجلات خارجی 2012 February Volume (14) No (1) Pages (165-173)

An almost optimal control design method for nonlinear time-delay systems

International Journal of Control

مجلات خارجی 2012 February Volume (85) No (2) Pages (147-158)

Optimal Control for General n-Compartmental Models in Cancer Chemotherapy Using Measure Theoretical Approach

International journal of sensing, computing & control

مجلات خارجی 2012 January Volume (2) No (1) Pages (27-37)

Global Optimization with Electro Weak

The Open Industrial & Manufacturing Engineering Journal

مجلات خارجی 2012 January Volume (5) No (1) Pages (1-7)

Sliding mode controllers for second order and extended Heisenberg systems

International Journal of Modelling, Identification and Control

مجلات خارجی 2012 January Volume (16) No (4) Pages (345-8)

Legendre Method for a Class of Nonlinear Optimal control problems

Journal of Mathematical Finance

مجلات خارجی 2011 May Volume (1) No (1) Pages (8-13)

Embedding-Based Sliding Mode Control for Linear Time

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2011 March Volume (2) No (2) Pages (487-495)

Optimal control of HIV infection by using fuzzy dynamical systems

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2011 February Volume (2) No (4) Pages (639-649)

A numerical scheme for Fredholm integral equations

Journal of Advance Research in Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 February Volume (3) No (1) Pages (47-62)

Optimal Control of HIV Dynamic Using EmbeddingMethod

Computational and Mathematical Methods in Medicine

مجلات خارجی 2011 February Volume (2011) No (10) Pages (1-9)

Fuzzy Time-Delay Dynamical systems

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2011 January Volume (2) No (1) Pages (44-53)

Tri-directional Scheduling Scheme:Theory and Computation

Journal of Mathematical Modelling and Algorithms

مجلات خارجی 2010 November Volume (7) No (4) Pages (357-373)

A new approach to solve Multi-objective linear bilevel programming problems

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2010 November Volume (1) No (4) Pages (313-320)

Optimal control strategy for a fully determined HIV model

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2010 March Volume (1) No (1) Pages (15-19)

Control the Fiber Orientation Distribution at the Outlet of Contraction

Acta Applicandae Mathematicae

مجلات خارجی 2009 July No (106) Pages (279-292)

A new approach for solving of optimal nonlinear control problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2009 June Volume (187) Pages (1461-1471)

A novel algorithm for solving optimal path planning problems based on parametrization method and fuzzy aggregation

physics letters A

مجلات خارجی 2009 May Volume (373) No (127) Pages (3439-3449)

A discretisation method for solving time optimal control problems

World Applied Sciences Journal

مجلات خارجی 2008 November Volume (5) No (4) Pages (517-521)

Filtration problem in inhomogeneous dam by usinge mbedding method

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2008 October No (28) Pages (313-332)

Shape Optimization of a Nozzle with Specified Flow Field Including Viscosity Effect

Acta Applicandae Mathematicae

مجلات خارجی 2008 April Volume (104) No (3) Pages (243-256)

Using Least Square Method to Find the Approximate Solution of an Overdetermind System of Linear Equation

Journal of Mathematical Extension

مجلات خارجی 2008 March Volume (2) No (2) Pages (113-122)

Optimal shape design of iron pole section of electromagnet

physics letters A

مجلات خارجی 2008 February Volume (372) Pages (3440-3451)

A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2007 November Volume (14) No (6) Pages (579-585)

Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control

International Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2007 August

An applicable method for solving the shortest path problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 June

On the Existence of the Solution of an Optimal Shape Design Problem Goverend by Full Navier-Stokes Equations

International Journal of Contemporary Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2007 May

On an optimal shape design problem to control a thermoelastic deformation under a prescribed thermal treatment

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2007 February Volume (31) No (4) Pages (663-675)

Wing drag minimization

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 February

Wing drag minimization by using measure theory

Optimization Methods and Software

مجلات خارجی 2006 June

MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2006 June

OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS

International Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2006 March

Solving some optimal path planning problems using an approach based on measure theory

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 September Volume (170) Pages (1418-1435)

Slot nozzle design with specified pressure in a given subregion by using embedding method

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 July Volume (168) No (2) Pages (1258-1272)

Measure theoretical approach for optimal shape design of a nozzel

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 June

OPTIMAL SHAPE DESIGN OF AN ALMOST STRAIGHT NOZZLE

Heterocycles

مجلات خارجی 2005 May

Medical Control of the Chemotherapy of HIV

علوم-دانشگاه فردوسی مشهد

مجلات خارجی 2004 March

OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 March

A New Method for Solving Time Optimal Control Problems

Iranian International Journal of Science

مجلات خارجی 2003 March

the optimal control for bolza porblem by using measure theory

IUST International Journal Of Engineering Science

مجلات خارجی 2001 January

a new approach for solving robust control problem

Forum Mathematicum

مجلات خارجی 2000 January

an effective apprach of the optimal control for an inhomogeneous wave problem

IUST International Journal Of Engineering Science

مجلات خارجی 1999 December

a new method for solving the nonlinear second_order boundary value differential equation

The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics

مجلات خارجی 1999 December

Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems

4rd Iranian conference of applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-04-12

An almost optimal control for time-delay systems

4rd Iranian conference of applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Almost optimal control design for discrete-time nonlinear time-delay systems

20th International Conference on Systems Engineering-ICSE 2009

کنفرانس های خارجی | 2009-09-08

Optimizing Chemotherapy in an HIV Model by a Pair of Optimal Control

23rd IAR workshop on advanced control and diagnosis

کنفرانس های خارجی | 2008-11-27

Shape optimization of an arterial bypass

هشتمین سیمینار معادلات دیفرانسیل

کنفرانس های خارجی | 2008-07-19

Shape optimization of an Arterial baypass

هشتمین سیمینار معادلات دیفرانسیل

کنفرانس های خارجی | 2008-07-19

Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control

International Conference on Nonliner Analysis and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2007-09-15

Shape optimizaton of Electromagnets

International conference on Nonlinear Analysis ans Optimization

کنفرانس های خارجی | 2007-04-25

An optimization method for solving the two dimensional nonlinear Fredholm integral equations of the second kind

16th seminar of the mathematical analysis and its applications

کنفرانس های خارجی | 2007-02-09

An Appliocabe approach for solving the shortest path problem

37th Iranian mathematics conference

کنفرانس های خارجی | 2006-09-02

Solving resource constraied scheduling problem by adaptive Genetic algorithm

37thIraniam mathematics conference

کنفرانس های خارجی | 2006-09-02

Minimum drag of a wing

International Congeress of Mathematician

کنفرانس های خارجی | 2006-08-22

a new approach to solving the initial value diffusion eqations by using

forty three conference handbook

کنفرانس های خارجی | 2001-09-23

new method for solving time optimal control problems

مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور

کنفرانس های خارجی | 2000-08-22

تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۲ دوره (36) شماره (1) صفحات (79-87)

تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده

علوم - شهید چمران اهواز

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۸ دوره (3) شماره (20) صفحات (24-35)

زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک

علوم - شهید چمران اهواز

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۵

شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو

بین المللی علوم مهندسی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۲

کمینه سازی نیروی وارد بر یک بال

Seventy thierd Iranian mathematics conference

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۶/۱۱

كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي

مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۹/۰۶/۰۱