فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۷۵

A new approach for solving delay differential equations with time varying delay

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

مجلات خارجی 2023 December Volume (15) No (1) Pages (1-7)

Shooting Continuous Runge--Kutta method for Delay Optimal Control Problems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2022 September

Improving Canny edge detection algorithm using fractional-order derivatives

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2022 August

Non-polynomial Spectral-Galerkin Method for Time-Fractional Diffusion Equation on Unbounded Domain

International Journal of Applied and Computational Mathematics

مجلات خارجی 2022 August Volume (8) No (4)

New Exact Traveling Wave Solution of Fisher Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov Equation for Favorite Genes Spreading by -expansion Method

Journal of Chemical Health Risks

مجلات خارجی 2022 July Volume (12) No (3)

Fractional derivative approach to sparse super-resolution

Visual Computer

مجلات خارجی 2022 May Volume (39) No (7) Pages (3011-3028)

On the Existence and Uniqueness of Fuzzy Differential Equations with Monotone Condition

Journal of Mathematical Extension

مجلات خارجی 2022 May Volume (16) No (5) Pages (1-17)

NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER POPULATION GROWTH MODEL USING FRACTIONAL-ORDER MUNTZ–LEGENDRE COLLOCATION METHOD AND PADE–APPROXIMANTS

Jordan Journal of Mathematics and Statistics

مجلات خارجی 2022 January Volume (15) No (1) Pages (157-175)

Existence uniqueness and stability of fuzzy delay differential equations with local Lipschitz and linear growth conditions

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2022 January Volume (10) No (1) Pages (129-141)

Sinc–Muntz–Legendre Collocation Method for Solving a Class of Nonlinear Fractional Partial Differential Equations

Computational Mathematics and Mathematical Physics

مجلات خارجی 2021 December Volume (61) No (12) Pages (2024-2033)

An Approximate Solution for Glucose Model via Parameterization Method in Optimal Control Problems

Journal of Chemical Health Risks

مجلات خارجی 2021 July Volume (11) No (3) Pages (291-298)

A high-order algorithm for solving nonlinear algebraic equations

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2021 January

Solving nonlinear Fredholm integral equations with PQWs in complex plane

International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations

مجلات خارجی 2021 January Volume (11) No (1) Pages (18-30)

Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique

Control and Optimization in Applied Mathematics

مجلات خارجی 2020 October Volume (5) No (2) Pages (65-82)

Numerical analytic method for solving a large class of generalized non-homogeneous variable coefficients KdV problems based on lie symmetries

Asian-European Journal of Mathematics

مجلات خارجی 2020 September Volume (14) No (7) Pages (2150115-)

2D-fractional Muntz–Legendre polynomials for solving the fractional partial differential equations

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2020 September Volume (10) No (2) Pages (1-31)

Solving a System of Nonlinear Fractional Partial Di?erential Equations Using the Sinc-Muntz Collocation Method

Nonlinear Dynamics and Systems Theory

مجلات خارجی 2020 July Volume (20) No (2) Pages (119-131)

Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2020 March Volume (369) No (15) Pages (124828-124836)

A macroscopic second order model for air traffic flow

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2020 February Volume (8) No (1) Pages (41-54)

A new approach for computing the exact solutions of DAEs in generalized Hessenberg forms

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

مجلات خارجی 2020 January Volume (11) No (1) Pages (199-206)

A new spectral element method for numerical solution of partial differential equations on annular-type regions

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2018 July

An Analytical and Approximate Solution for Nonlinear Volterra Partial Integro-Differential Equations with a Weakly Singular Kernel Using the Fractional Differential Transform Method

International Journal of Differential Equations

مجلات خارجی 2018 April Volume (2018) No (1) Pages (1-10)

The block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2018 February Volume (337) No (1) Pages (166-174)

Existence, uniqueness and stability of fuzzy fractional differential equations with local Lipschitz and linear growth conditions

Advances in Difference Equations

مجلات خارجی 2017 August Volume (240) Pages (1-13)

Convergence and stability of the improved predictor corrector method for solving fuzzy differential equations driven by liu’s process

International Journal of Pure and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2017 April Volume (113) No (5) Pages (627-641)

A Spectral Quasilinearization Parametric Method for Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society

مجلات خارجی 2017 February Pages (1-13)

A new sequential approach for solving the integro-differential equation via Haar wavelet bases

Computational Mathematics and Mathematical Physics

مجلات خارجی 2017 February Volume (57) No (2) Pages (297-305)

A new method for solving of Darboux problem with Haar Wavelet

Boletin de la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada

مجلات خارجی 2016 October Volume (74) No (4) Pages (475-487)

New (F/G)-Expansion Method and Its Applications to Nonlinear Pdes in Mathematical Physics

Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications

مجلات خارجی 2016 January Volume (4) No (1) Pages (175-183)

Finite element method for solving of linear two-dimensional integral equations on irregular domains

Journal of Advance Research in Applied Mathematics

مجلات خارجی 2015 September Volume (7) No (4) Pages (78-87)

Rationalized Haar wavelet bases to approximate solution of nonlinear Fredholm integral equations with error analysis

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2015 August Volume (265) No (1) Pages (304-312)

Traveling Wave Solutions For Some Nonlinear (N + 1)-Dimensional Evolution Equations by Using (G ′ /G) and (1/G ′ )-Expansion Methods

International Journal of Nonlinear Science

مجلات خارجی 2015 June Volume (19) No (3) Pages (137-144)

Solving mixed Fredholm–Volterra integral equations by using the operational matrix of RH wavelets

Boletin de la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada

مجلات خارجی 2015 May Volume (2015) No (69) Pages (25-36)

Finite Element Method for solving Linear Volterra Integro-Differential Equations of the second kind

Journal of Information and Computing Science

مجلات خارجی 2014 December Volume (9) No (4) Pages (289-297)

Optimal control of time-varying linear delay systems based on the Bezier curves

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2014 October Volume (33) No (3) Pages (687-715)

A New Iterative Method for Finding Approximate Inverses of Complex Matrices

Abstract and Applied Analysis

مجلات خارجی 2014 October Volume (2014) No (11) Pages (1-7)

Solving nonlinear Volterra integro-differential equation by using Legendre polynomial approximations

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2014 October Volume (4) No (2) Pages (73-83)

A stopping rule for an iterative algorithm in systems of integral equations

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2014 June Volume (33) No (2) Pages (325-332)

PQWs in complex plane: Application to Fredholm integral equations

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2013 November Volume (37) No (22) Pages (9077-9085)

A New Tau Method for Solving Nonlinear Lane-Emden Type Equations via Bernoulli Operational Matrix of Differentiation

Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2013 May Volume (2013) No (1) Pages (1-9)

Bezier control points method to solve constrained quadratic optimal control of time varying linear systems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2012 November Volume (31) No (3) Pages (433-456)

3D Reconstruction Using Cubic Bezier Spline Curves and Active Contours, Case Study

Iranian Journal of Medical Physics

مجلات خارجی 2012 September Volume (9) No (3) Pages (169-176)

Existence, uniqueness and stability of solutions for a class of nonlinear integral equations under generalized Lipschitz condition

Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2012 August Volume (43) No (4) Pages (309-321)

An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems

Nonlinear Science Letters A: Mathematics, Physics and Mechanics

مجلات خارجی 2012 June Volume (3) No (2) Pages (95-101)

A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems

World Applied Sciences Journal

مجلات خارجی 2011 December Volume (13) No (1) Pages (48-54)

A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 December Volume (30) No (3) Pages (499-515)

Solving of time varying quadratic optimal control problems by using Bézier control points

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 August Volume (30) No (2) Pages (367-379)

Hyers-Ulam Stability of Nonlinear Integral Equation

Fixed Point Theory and Applications

مجلات خارجی 2010 September Volume (2010) No (1) Pages (927640-6)

Linearisation of Boundary Optimal Control Problems by Finite Element Method

Journal of Information and Computing Science

مجلات خارجی 2010 September Volume (5) No (1) Pages (41-46)

HYERS–ULAM Stability of Volterra Integral

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

مجلات خارجی 2010 May Volume (1) No (2) Pages (19-25)

Numerical Scheme to Solve Integro-Differentia Equations Systeml

Journal of Advanced Research in Scientific Computing

مجلات خارجی 2009 July Volume (1) No (1) Pages (11-21)

Approximate solutions for a class of first order nonlinear difference equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 June Volume (190) No (2) Pages (1108-1115)

A measure-theoretical approach for solving discrete optimal control problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 June Volume (173) No (2) Pages (736-752)

SOLVING OF SECOND ORDER NONLINEAR PDE PROBLEMS BY USING ARTIFICIAL CONTROLS WITH CONTROLLED ERROR

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 April Volume (15) No (1) Pages (173-184)

Solving Nonlinear Ordinary Differential Equation as a Control Problem by Using Measure Theory

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2000 January Volume (7) No (1) Pages (62-68)

A NEW NUMERICAL METHOD FOR FRACTIONAL WAVE EQUATION WITH RIESZ SPACE FRACTIONAL DERIVATIVES

International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science

کنفرانس های خارجی | 2019-01-14

An analytical and approximate solution for linear volterra partial integro-differential equation with a weakly singular kernel using the fractional differential transform method

1th International Conference on Boundary Value Problems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2018-07-04

A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation

1th International Conference on Boundary Value Problems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2018-07-04

A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation

1 International Conference on Boundary Value Problems and Applications. 4–5 July 2018, University of Tabriz

کنفرانس های خارجی | 2018-07-04

Optimal control of temperature of a continuous - stirred tank reactor

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2017-10-11

A HYBRID METHOD BASED ON SPECTRAL METHOD AND FINITE ELEMENT METHOD FOR SECOND ORDER PDES

223rd International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM)

کنفرانس های خارجی | 2017-08-09

A NEW METHOD FOR SOLVING OF 2D FREDHOLM INTEGRAL EQUATION WITH RH WAVELET

International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Science

کنفرانس های خارجی | 2016-09-23

Using of 2D RH wavelets for solving of 2D nonlinear Volterra-Fredholm integral equations

The 6th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications

کنفرانس های خارجی | 2016-07-20

EXISTENCE, UNIQUENESS AND STABILITY OF FUZZY DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH LOCAL LIPSCHITZ AND LINEAR GROWTH CONDITIONS

International Conference on Mathematics of Fuzziness

کنفرانس های خارجی | 2016-04-27

Apply fixed point theorem for solving of nonlinear Volterra integral equation with Harr wavelet

The First National Conference in Mathematics and Its Application in Science and Industry

کنفرانس های خارجی | 2016-04-13

A spectral parametric iteration method for partial differential equation

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2013-08-27

Numerical solution of nonlinear integral equations using Haar wavelets

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2012-08-27

Iterative algorithm in systems of linear integral equations and error analysis

24th Congress of The Jangjeon Mathematical Society, ICJMS’2011

کنفرانس های خارجی | 2011-07-20

Solving of time varying quadratic optimal control problems using Bernstein polynomials

6th International Conference: Dynamical Systems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

Discritization of an elliptic control problem by finite element method

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی

مدل سازی پیشرفته ریاضی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۸ دوره (9) شماره (2) صفحات (146-170)

میزان تاثیر افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی بر تخلفات رانندگی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی

چهلمین کنفرانس ریاضی کشور

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۵/۲۶

کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی

هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۲/۲۲

اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه)

پنجمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۹/۱۱/۰۸