فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۱۸۳

Integrated resilient and sustainable gasoline supply chain model with operational and disruption risks: a case study of Iran

Environment Development and Sustainability

مجلات خارجی 2024 July

Improving quality and reducing costs in supply chain: The developing VIKOR method and optimization

Journal of Industrial and Management Optimization

مجلات خارجی 2024 January Volume (20) No (2) Pages (494-524)

An interval type-2 fuzzy best-worst method and likelihood-based multi-criteria method in group decision-making

Applied Soft Computing

مجلات خارجی 2023 November Volume (148) No (110856) Pages (110856-110896)

Improving Industrial Maintenance Efficiency: a Holistic Approach to Integrated Production and Maintenance Planning with Human Error Optimization

Process Integration and Optimization for Sustainability

مجلات خارجی 2023 November Volume (8) No (2) Pages (539-564)

A new supply chain design to solve supplier selection based on internet of things and delivery reliability

Journal of Industrial and Management Optimization

مجلات خارجی 2023 November Volume (19) No (11) Pages (7993-8028)

A pricing and inventory control for perishable items with the inflation rate and retailer's returns

International Journal of Mathematics in Operational Research

مجلات خارجی 2023 January Volume (25) No (4) Pages (548-569)

A review of most applicable theories and models of technology acceptance

International Journal of Health Sciences

مجلات خارجی 2022 October

PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM

Humanities and Social Sciences Reviews

مجلات خارجی 2021 January Volume (9) No (1) Pages (17-27)

A comprehensive framework for Internet of Things development

Journal of Enterprise Information Management

مجلات خارجی 2019 November Volume (33) No (1) Pages (23-50)

A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors

Foresight

مجلات خارجی 2019 August Volume (21) No (6) Pages (640-653)

Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP

International Journal of Procurement Management

مجلات خارجی 2019 August Volume (13) No (2) Pages (225-256)

Bioethanol facility location selection using best-worst method

Applied Energy

مجلات خارجی 2019 May Volume (242) No (1) Pages (612-623)

Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran

Industrial Engineering and Management Systems

مجلات خارجی 2018 September Volume (17) No (3) Pages (550-561)

Designing Communication Model Between Effective Factors On Competitiveness of SMEs Using ISM

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems

مجلات خارجی 2018 July Volume (10) No (2) Pages (1149-1157)

Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development

International Journal of Public Sector Performance Management

مجلات خارجی 2017 October Volume (3) No (3) Pages (233-249)

The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams

Journal of Holistic Nursing and Midwifery

مجلات خارجی 2017 June Volume (27) No (2) Pages (45-55)

Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development

Engineering Technology and Applied Science Research

مجلات خارجی 2017 February Volume (7) No (1) Pages (1425-1428)

Factors Affecting the External Efficiency of Education in Iran (1972-2013)

International Journal of Business Management

مجلات خارجی 2017 January Volume (2) No (1) Pages (12-26)

Designing a Framework for Target-Site Assignment in Naval Combat Management

Defence Science Journal

مجلات خارجی 2017 January Volume (67) No (1) Pages (35-44)

Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities

Journal of Modelling in Management

مجلات خارجی 2016 January Volume (11) No (1) Pages (134-153)

Changing Productivity Index Using a Special DMU in DEA

Ayer

مجلات خارجی 2015 July Volume (2) No (2) Pages (103-108)

Segmenting Critical Success Factor for Generating Corporate Entrepreneurship Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy AHP in Iranian Institutes

Allgemeine Forst und Jagdzeitung

مجلات خارجی 2015 May Volume (14) No (14) Pages (1-20)

A fully fuzzy approach to data envelopment analysis

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2014 November Volume (11) No (3) Pages (238-245)

Providing a Model to Investigate the Impact of Service quality, Perceived Value and Corporate Image on Customers Loyalty Considering Mediator Role of Customer Satisfaction and Moderator Role of Switching Costs

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

مجلات خارجی 2014 April Volume (40) No (1) Pages (476-487)

Screening Efficiency and Entrepreneurship Potential in Automotive Suppliers Using DEA

، ، ، Mostafa Kazemi

Applied Mechanics and Materials

مجلات خارجی 2014 January Volume (554) No (554) Pages (510-514)

The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance

Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology

مجلات خارجی 2014 January Volume (2) No (2) Pages (333-342)

Classification criteria for selecting Six-sigma projects

Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology

مجلات خارجی 2014 January Volume (2) No (3) Pages (397-403)

A Study on Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Learning

Mostafa Kazemi ، ، ،

International Journal of Social Science Tomorrow

مجلات خارجی 2013 September Volume (2) No (9) Pages (1-6)

Identify and Ranking the Factors affecting Customer satisfaction in the carpet Industry (Case Study: Sahand Carpet Co.)

Research Journal of Management Sciences

مجلات خارجی 2013 June Volume (2) No (6) Pages (1-8)

Identify and Ranking Factors Affecting Bank Maskan Service Quality using Kano Model

Research Journal of Recent Sciences

مجلات خارجی 2013 April Volume (2) No (4) Pages (1-8)

Prioritizing Factors Affecting Bank Customers Using Kano Model and Analytical Hierarchy Process

International Journal of Accounting and Financial Management-IJAFM

مجلات خارجی 2013 January Volume (6) No (6) Pages (105-114)

Individual and Organizational Factors Influencing Innovation of Managers: Evidence from Iran

International Journal of Business and Management Tomorrow

مجلات خارجی 2013 January Volume (3) No (1) Pages (1-7)

Surrogate worth trade off method s review, applications and extension

Polish Journal of Management Studies

مجلات خارجی 2013 January Volume (8) No (8) Pages (98-109)

Productivity Tools: TPM and TQM

، ، Mostafa Kazemi ،

International Journal of Funamental Psychology & Social Sciences

مجلات خارجی 2012 December Volume (2) No (4) Pages (65-69)

Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective

Journal of Information Systems and Telecommunication

مجلات خارجی 2012 October Volume (1) No (1) Pages (1-18)

Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review

Management Science Letters

مجلات خارجی 2012 August Volume (2) No (2) Pages (2255-2270)

Optimizing combination of job shop scheduling and quadratic assignment problem through multi-objective decision making approach

Management Science Letters

مجلات خارجی 2012 May Volume (2) No (1) Pages (2011-2018)

Defining a knowledge management conceptual model by using MADM

Journal of Knowledge Management

مجلات خارجی 2010 October Volume (14) No (6) Pages (872-890)

The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry

Iranian Journal of Public Health

مجلات خارجی 2009 June Volume (38) No (3) Pages (60-69)

Application of combinational approach of FAHP and PROMETHEE in the insurance branches ranking

International Journal of Procurement Management

مجلات خارجی 0 December Volume (9) No (5) Pages (548-567)

A new interval type 2 best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها

کنفرانس های خارجی | 2023-09-12

The Conflation Of Gradient Method From Geoffrion With Fuzzy Logic, A New Approach for optimizing Multi-Objective Decision-Making Models

4th. internationa conference on management & hndustrial engineerig

کنفرانس های خارجی | 2016-12-01

A COMPARITIVE ANALYSIS OF AIRLINES EFFICIENCY: EVIDENCE FROM MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2014 (ABSRC 2014 Milan

کنفرانس های خارجی | 2014-12-10

AN EXAMINATION ON RELATIONS BETWEEN CUSTOMER LOYALTY AND SERVICE QUALITY USING MEDIATING ROLE OF RELATIONSHIP QUALITY

Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2014 in Milan

کنفرانس های خارجی | 2014-12-10

Evaluation of Electricity Distribution Sector in Iran with Using Parametric and Non-parametric Methods

8th International Conference on Data Envelopment Analysis

کنفرانس های خارجی | 2010-06-10

Using geometric programming to solve an improve nonlinear multiplicative

Data Envelopment analysis and Performance Management

کنفرانس های خارجی | 2004-09-05

ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالی

حکمرانی و توسعه

مجلات داخلی | دی ۱۴۰۲ دوره (3) شماره (4) صفحات (79-104)

ماموریت گرایی دانشگاه ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالی

حکمرانی و توسعه

مجلات داخلی | دی ۱۴۰۲ دوره (3) شماره (4) صفحات (79-104)

ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مند

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | دی ۱۴۰۲ دوره (39) شماره (2) صفحات (477-502)

طراحی مدل اجرای خ طمش یهای منابع انسانی در سازما نهای دولتی ایران با تأکید بر سیاس تهای کلی نظام اداری

سیاست‌های راهبردی و کلان

مجلات داخلی | دی ۱۴۰۱ دوره (10) شماره (10) صفحات (155-178)

ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد(

چشم انداز مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | آبان ۱۴۰۱ دوره (11) شماره (47) صفحات (173-201)

کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد

مدیریت زنجیره تأمین

مجلات داخلی | شهریور ۱۴۰۱ دوره (24) شماره (75) صفحات (61-73)

طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی)

مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | فروردین ۱۴۰۱ دوره (14) شماره (1) صفحات (27-79)

طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مجلات داخلی | بهمن ۱۴۰۰ دوره (10) شماره (38) صفحات (204-235)

تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی

مدیریت در دانشگاه اسلامی

مجلات داخلی | آذر ۱۴۰۰ دوره (10) شماره (2) صفحات (399-414)

طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم

مدیریت کسب و کار بین المللی

مجلات داخلی | آبان ۱۴۰۰ دوره (4) شماره (3) صفحات (45-69)

ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز)

مدیریت استاندارد و کیفیت

مجلات داخلی | مرداد ۱۴۰۰ دوره (11) شماره (2) صفحات (89-125)

احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)

اقتصاد پولی، مالی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۴۰۰ دوره (27) شماره (19) صفحات (1-22)

ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد

پژوهش نامه مدیریت تحول

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۴۰۰ دوره (12) شماره (1) صفحات (49-76)

توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی

چشم انداز مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۴۰۰ دوره (11) شماره (1) صفحات (147-173)

کاربرد مکانیابی پویا در برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت شهر ی؛ مطالع ه مور د ی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشه د

تحقیقات جغرافیایی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۹ دوره (35) شماره (4) صفحات (307-316)

تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)

توسعه انسانی پلیس

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۹ دوره (17) شماره (73) صفحات (97-111)

ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد

بیمارستان

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۹ دوره (19) شماره (1) صفحات (17-26)

پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری

مدیریت فردا

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۸ دوره (3) شماره (60) صفحات (205-220)

طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی

مهندسی و مدیریت کیفیت

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۸ دوره (9) شماره (2) صفحات (124-137)

A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study

Advances in Production Engineering and Management

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۸ دوره (14) شماره (3) صفحات (355-366)

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی

مهندسی و مدیریت کیفیت

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۸ دوره (9) شماره (1) صفحات (80-100)

کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران

پژوهش های مدیریت عمومی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۸ دوره (12) شماره (43) صفحات (157-183)

بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۷ دوره (5) شماره (2) صفحات (135-156)

توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

مطالعات مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۷ دوره (16) شماره (49) صفحات (199-219)

ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه

چشم انداز مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۷ دوره (8) شماره (30) صفحات (9-36)

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی

مدیریت سلامت

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۷ دوره (21) شماره (71) صفحات (7-22)

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۷ دوره (10) شماره (1) صفحات (17-34)

الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

علوم مدیریت ایران

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۷ دوره (13) شماره (49) صفحات (40-58)

اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۶ دوره (8) شماره (29) صفحات (31-44)

واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی

تحقیقات کیفی در علوم سلامت

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۶ دوره (6) شماره (3) صفحات (1-21)

پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی

مدیریت بهره وری

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۵ دوره (10) شماره (37) صفحات (127-155)

طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد

مدیریت نظامی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۴ دوره (15) شماره (60) صفحات (1-33)

مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۴ دوره (12) شماره (47) صفحات (15-28)

مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران

آموزش پرستاری

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۴ دوره (4) شماره (4) صفحات (40-51)

تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۴ دوره (21) شماره (4) صفحات (497-513)

توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی

چشم انداز مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۴ شماره (19) صفحات (91-116)

ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (7) شماره (2) صفحات (107-126)

بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی

پژوهش نامه مدیریت تحول

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۳ دوره (6) شماره (12) صفحات (91-112)

ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور

اخلاق و تاریخ پزشکی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۳ دوره (7) شماره (6) صفحات (29-48)

به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتی

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۳ دوره (11) شماره (4) صفحات (39-58)

واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور

تحقیقات کیفی در علوم سلامت

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۳ دوره (3) شماره (4) صفحات (363-376)

ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا

اقتصاد و توسعه منطقه ای

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۳ دوره (21) شماره (8) صفحات (81-98)

چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)

مدیریت توسعه فناوری

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۳ دوره (2) شماره (1) صفحات (47-78)

بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی

تحقیقات بازاریابی نوین

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۳ دوره (4) شماره (1) صفحات (113-140)

بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(

تحقیقات بازاریابی نوین

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۳ دوره (4) شماره (10) صفحات (207-234)

بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

بورس اوراق بهادار

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۲ دوره (6) شماره (24) صفحات (79-101)

تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی

اقتصاد و توسعه کشاورزی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۲ دوره (27) شماره (4) صفحات (77-87)

انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۲ دوره (10) شماره (4) صفحات (37-53)

بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

پژوهش و برنامه‌ریزی شهری

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۲ دوره (4) شماره (15) صفحات (113-132)

‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE

چشم انداز مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۲ دوره (12) شماره (1) صفحات (139-165)

تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر

پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (4) صفحات (67-91)

ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۲ دوره (22) شماره (71) صفحات (105-130)

هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل

پژوهش نامه مدیریت تحول

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (10) شماره (10) صفحات (94-124)

تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان

تحقیقات نظام سلامت-حکیم

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۱ دوره (15) شماره (4) صفحات (321-329)

کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد

مدیریت فردا

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۱ دوره (11) شماره (33) صفحات (115-128)

بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش

پژوهش نامه مدیریت تحول

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۱ دوره (4) شماره (8) صفحات (107-124)

تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری

مدیریت فردا

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۱ دوره (11) شماره (32) صفحات (46-62)

بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری

تحقیقات بازاریابی نوین

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۱ دوره (2) شماره (5) صفحات (51-68)

بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد

بیمارستان

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۱ دوره (21) شماره (2) صفحات (31-43)

ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

مدل سازی در مهندسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۰ دوره (9) شماره (27) صفحات (1-12)

شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد)

مشهد پژوهی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۰ دوره (4) شماره (7) صفحات (1-18)

بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد

پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۰ دوره (3) شماره (5) صفحات (67-94)

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۰ دوره (6) شماره (12) صفحات (85-106)

تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده

پژوهش و برنامه‌ریزی شهری

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۰ دوره (2) شماره (6) صفحات (19-34)

تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)

تحقیقات بازاریابی نوین

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (2) صفحات (93-104)

اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی

اندیشه مدیریت راهبردی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۹ دوره (4) شماره (2) صفحات (183-210)

بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه

پژوهش نامه مدیریت تحول

مجلات داخلی | مهر ۱۳۸۹ دوره (2) شماره (4) صفحات (42-63)

عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور)

کاوش های مدیریت بازرگانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۹ دوره (2) شماره (3) صفحات (163-188)

کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی

اقتصاد و توسعه کشاورزی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۸ دوره (23) شماره (2) صفحات (87-94)

بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS

پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۸ دوره (1) شماره (1) صفحات (12-25)

بهره وری سبز و اندازه گیری آن

روش

مجلات داخلی | مهر ۱۳۸۸ دوره (1) شماره (19) صفحات (32-34)

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی

مدیریت فردا

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (8) شماره (21) صفحات (66-73)

نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی

صنعت و کارآفرینی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۸ دوره (40) شماره (40) صفحات (58-63)

تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی

کنترل کیفیت

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره (31) صفحات (31-0)

تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی

نامه آموزش عالی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۸ دوره (1) شماره (1) صفحات (1-15)

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران

پژوهش های مدیریت عمومی

مجلات داخلی | دی ۱۳۸۷ دوره (1) شماره (2) صفحات (187-206)

بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران

دانش و توسعه

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۷ دوره (15) شماره (23) صفحات (73-91)

بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری

صنعت و کارآفرینی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۷ شماره (30)

اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا

دانش و توسعه

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۶

سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان

دانش و توسعه

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۶

بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان

مدیریت و توسعه

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۴ صفحات (22-32)

بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها

مدیریت و توسعه

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۴ صفحات (74-87)

موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران

اقتصاد و تجارت نوین

مجلات داخلی | آبان ۱۳۸۴ دوره (1) شماره (2) صفحات (49-66)

تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران

دانش و توسعه

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۴ دوره (1) شماره (16) صفحات (105-124)

پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان

دانش و توسعه

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۷۵ شماره (4) صفحات (51-64)

مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت

دانش و توسعه

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۳

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد)

دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد

دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

ارائه یکمدل ترکیبی بهینهسازی استوار و تصمیمگیری چندمعیاره به منظور مکانیابیتسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک

اولین کنفرانس تفکرسیستمی در عمل

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad)

هشتمین کنفرانس بین امللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی

اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا(

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با بثربخشی سازمانی

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسی نقش واسط ابعاد نوآوری در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری در شهر مشهد)

دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت حسابداری و اقتصاد

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد)

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP

سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل

اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا

اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی

اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی

اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱

بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان)

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین

دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد)

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد

دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴

بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری

دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۸

بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو

اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات الکترونیک

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۹/۲۹

یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک

سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۹/۲۴

یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک

سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۹/۲۴

ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۲/۳۰

ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۷/۰۹/۰۷

بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی

بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۶/۱۵

بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۳/۱۰/۰۱

کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار

چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۱/۱۱/۰۸

جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران

سومین کنگره ملی انرژی و اقتصاد

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۸/۱۱/۱۰

کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری

اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۷/۰۸/۲۶

محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان

سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۵/۰۷/۲۴