فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۲۶۲

Group decision making in the analytic hierarchy process by hesitant fuzzy numbers

Scientific Reports

مجلات خارجی 2023 December Volume (180) No (8) Pages (1434-1457)

A new approach for solving delay differential equations with time varying delay

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

مجلات خارجی 2023 December Volume (15) No (1) Pages (1-7)

Platelet distribution widths and white blood cell are associated with cardiovascular diseases: data mining approaches

Acta Cardiologica

مجلات خارجی 2023 October Volume (78) No (9) Pages (1033-1044)

Simplex algorithm for hesitant fuzzy linear programming problem with hesitant cost coefficient

Iranian Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2023 September Volume (19) No (6) Pages (1-16)

Epidemiological features, antimicrobial resistance profile and clinical outcomes of healthcare-associated infections in Islamic Republic of Iran

Eastern Mediterranean Health Journal

مجلات خارجی 2023 September Volume (29) No (9) Pages (688-698)

lrm;Optimal control problem: A case study on production planning in reverse logistics system

Journal of Systems Thinking in Practice

مجلات خارجی 2023 March

Prediction of type 2 diabetes mellitus using hematological factors based on machine learning approaches: a cohort study analysis

Scientific Reports

مجلات خارجی 2023 January Volume (13) No (1)

An efficient design for solving discrete optimal control problem with time-varying multi delay

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2022 October

The k-nearest Neighbor Classification of Histogram- and Trapezoid-Valued Data

Statistics, Optimization and Information Computing

مجلات خارجی 2022 September Volume (10) No (1) Pages (1187-1203)

Shooting Continuous Runge--Kutta method for Delay Optimal Control Problems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2022 September

Numerical solutions of two-dimensional PDE-constrained optimal control problems via bilinear pseudo-spectral method

Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2022 August Volume (18) No (1) Pages (107-123)

A suboptimal control of linear time-delay problems via dynamic programming

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2022 June Volume (39) No (2) Pages (675-707)

Fully hesitant fuzzy linear programming with hesitant fuzzy numbers

Engineering Applications of Artificial Intelligence

مجلات خارجی 2022 June Volume (114) No (105047) Pages (1-10)

A numerical method for solving stochastic linear quadratic problem with a finance application

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2022 May Volume (1) No (1) Pages (1-16)

Stability analysis of the Euler-Bernoulli beam with multi-delay controller

Control Theory and Technology

مجلات خارجی 2022 May Volume (1) No (1) Pages (1-10)

A new approach for fuzzy classification by a multiple-attribute decision-making model

Soft Computing

مجلات خارجی 2022 May Volume (26) No (9) Pages (4249-4260)

A compact MLCP-based projection recurrent neural network model to solve shortest path problem

Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence

مجلات خارجی 2022 April Volume (35) No (7) Pages (1101-1119)

Expectation-based and Quantile-based Probabilistic Support Vector Machine Classification for Histogram-Valued Data

International Journal on Electrical Engineering and Informatics

مجلات خارجی 2022 March Volume (14) No (1) Pages (234-253)

A New Numerical Approach for Solving Fractional Optimal Control Problems with the Caputo–Fabrizio Fractional Operator

Journal of Mathematics

مجلات خارجی 2022 March Volume (2022) No (1) Pages (1-16)

Synchronisation of fractional dynamical chaotic systems with several slaves

International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations

مجلات خارجی 2022 January Volume (12) No (6) Pages (510-526)

Arithmetic operations and ranking of hesitant fuzzy numbers by extension principle

Iranian Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2021 December Volume (19) No (1) Pages (97-114)

New characterizations of the matrix classes , and R0

Linear Algebra and its Applications

مجلات خارجی 2021 July Volume (621) Pages (181-192)

Approximate solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2021 June Volume (10) No (1) Pages (1-21)

A family of similarity measures for q‐rung orthopair fuzzy sets and their applications to multiple criteria decision making

International Journal of Intelligent Systems

مجلات خارجی 2021 April Volume (36) No (4) Pages (1535-1559)

Solving the Fractional Optimal Control of a Spring-Mass-Viscodamper System with Caputo–Fabrizio Fractional Operator

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2021 February Volume (45) No (1) Pages (247-257)

An efficient approximate method for solving two-dimensional fractional optimal control problems using generalized fractional order of Bernstein functions

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2020 December Volume (38) No (1) Pages (378-395)

An approximate method based on Bernstein polynomials for solving fractional PDEs with proportional delays

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2020 September Volume (10) No (2) Pages (223-239)

Hesitant fuzzy numbers with (α, k)-cuts in compact intervals and applications

Expert Systems with Applications

مجلات خارجی 2020 August Volume (151) No (2) Pages (113363-113383)

Multi objective programming problem in the hesitant fuzzy environment

Applied Intelligence

مجلات خارجی 2020 April Volume (50) No (10) Pages (2991-3006)

Fractional optimal control problems with time-varying delay: A new delay fractional Euler–Lagrange equations

Journal of the Franklin Institute

مجلات خارجی 2020 April Volume (357) No (10) Pages (5954-5988)

Optimal drug control in a four‐dimensional HIV infection model

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2020 March Volume (41) No (2) Pages (469-486)

Linear quadratic optimal control problem with fuzzy variables via neural network

Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence

مجلات خارجی 2020 March Volume (33) No (2) Pages (283-296)

A numerical method based on a bilinear pseudo-spectral method to solve the convection-diffusion optimal control problems

International Journal of Computer Mathematics

مجلات خارجی 2020 February Volume (98) No (1) Pages (28-46)

The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas

Iranian Economic Review

مجلات خارجی 2020 January Volume (24) No (1) Pages (75-98)

Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem

IEEE Transactions on Circuits and Systems Part II: Express Briefs

مجلات خارجی 2020 January Volume (67) No (11) Pages (2747-2751)

Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner

Physica Scripta

مجلات خارجی 2019 September Volume (95) No (3) Pages (035219-)

An efficient neural network for solving convex optimization problems with a nonlinear complementarity problem function

Soft Computing

مجلات خارجی 2019 July Volume (24) No (6) Pages (4233-4242)

A generalized Legendre–Gauss collocation method for solving nonlinear fractional differential equations with time varying delays

Applied Numerical Mathematics

مجلات خارجی 2019 July Volume (146) Pages (342-360)

The synchronization of chaotic systems applying the parallel synchronization method

Physica Scripta

مجلات خارجی 2019 June Volume (94) No (10) Pages (105215-)

Solving Fractional Variational Problem Via an Orthonormal Function

Statistics, Optimization and Information Computing

مجلات خارجی 2019 May Volume (7) No (2)

A New Method for Classifying Random Variables Based on Support Vector Machine

Journal of Classification

مجلات خارجی 2019 April Volume (36) No (1) Pages (152-174)

Symmetric and Right-Hand-Side Hesitant Fuzzy Linear Programming

IEEE Transactions on Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2019 January Volume (28) No (2) Pages (215-227)

Generalized Variant Support Vector Machine

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems

مجلات خارجی 2019 January Volume (51) No (5) Pages (2798-2809)

Parametric NCP-Based Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Nonconvex Optimization Problems

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems

مجلات خارجی 2019 January Volume (51) No (4) Pages (2592-2601)

Solving optimal control problem using Hermite wavelet

Numerical Algebra control and optimization

مجلات خارجی 2018 December Volume (9) No (1) Pages (101-112)

An Artificial Neural Network for Solving Distributed Optimal Control of the Poisson’s Equationl

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2018 December Volume (48) No (145) Pages (1-17)

Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Matrix Games

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

مجلات خارجی 2018 December Volume (50) No (1) Pages (1-10)

Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments

International Journal of Information and Decision Sciences

مجلات خارجی 2018 November Volume (11) No (1) Pages (22-35)

The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas

Iranian Economic Review

مجلات خارجی 2018 November Volume (24) No (1) Pages (75-98)

An efficient neurodynamic model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters

Neurocomputing

مجلات خارجی 2018 November Volume (7) No (1) Pages (1-17)

Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2018 October Volume (8) No (2) Pages (1-23)

On Controllability and Observability of Fuzzy Control Systems

Iranian Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2018 October Volume (15) No (6) Pages (41-46)

An Artificial Neural Network Model to Solve the Fuzzy Shortest Path Problem

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2018 September Volume (50) No (2) Pages (1527-1548)

An iterative method for suboptimal control of a class of nonlinear time-delayed systems

International Journal of Control

مجلات خارجی 2018 September Volume (92) No (12) Pages (2869-2885)

Stochastic Support Vector Machine for Classifying and Regression of Random Variables

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2018 August Volume (48) No (1) Pages (1-29)

Formulation of Euler–Lagrange Equations for Multidelay Fractional Optimal Control Problems

Journal of Computational and Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2018 May Volume (13) No (6) Pages (1-10)

Modified Adomian decomposition method for solving fractional optimal control problems

Transactions of the Institute of Measurement and Control

مجلات خارجی 2018 April Volume (40) No (6) Pages (2054-2061)

A neural network to solve quadratic programming problems with fuzzy parameters

Fuzzy Optimization and Decision Making

مجلات خارجی 2018 March Volume (17) No (1) Pages (75-101)

The Laplace‐collocation method for solving fractional differential equations and a class of fractional optimal control problems

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2018 March Volume (39) No (2) Pages (1110-1129)

Stochastic support vector regression with probabilistic constraints

Applied Intelligence

مجلات خارجی 2018 January Volume (48) No (1) Pages (243-256)

T-operators in hesitant fuzzy sets and their applications to fuzzy rule-based classifier

Applied Soft Computing

مجلات خارجی 2018 January Volume (62) No (5) Pages (423-440)

Optimal Control Formulation for Complementarity Dynamical Systems

Journal of Optimization Theory and Applications

مجلات خارجی 2017 November Volume (175) No (2) Pages (356-372)

Bounds for convex quadratic programming problems and some important applications

International Journal of Operational Research

مجلات خارجی 2017 August Volume (30) No (2) Pages (277-287)

Some new solution concepts in generalized fuzzy multiobjective optimization problems

Soft Computing

مجلات خارجی 2017 August Volume (22) No (10) Pages (3261-3270)

Adaptive synchronization between two non-identical BAM neural networks with unknown parameters and time-varying delays

International Journal of Control, Automation, and Systems

مجلات خارجی 2017 June Volume (15) No (4) Pages (1877-1887)

Mixed Tabu machine for portfolio optimization problem

International Journal of Computer Mathematics

مجلات خارجی 2017 June Volume (94) No (6) Pages (1089-1107)

An artificial neural network for solving quadratic zero-one programming problems

Neurocomputing

مجلات خارجی 2017 May Volume (235) No (1) Pages (192-198)

Numerical Schemes for Fractional Optimal Control Problems

Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME

مجلات خارجی 2017 April Volume (139) No (8) Pages (1-18)

An Efficient Neural Network Model for Solving the Absolute Value Equations

IEEE Transactions on Circuits and Systems Part II: Express Briefs

مجلات خارجی 2017 March Volume (65) No (3) Pages (391-395)

Approximation methods for solving fractional optimal control problems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2017 February Pages (1-25)

Numerical solutions for solving a class of fractional optimal control problems via fixed-point approach

Boletin de la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada

مجلات خارجی 2017 January

A Neurodynamic Model to Solve Non-linear Pseudo-Monotone Projection Equation and Its Applications

IEEE Transactions on Cybernetics

مجلات خارجی 2016 October Volume (47) No (10) Pages (3050-3062)

Fuzzy Projection Over a Crisp Set and Applications

International Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2016 September Volume (18) No (2) Pages (312-319)

On fuzzy linear projection equation and applications

Fuzzy Optimization and Decision Making

مجلات خارجی 2016 August Volume (15) No (2) Pages (219-236)

A Novel Method to Solve a Class of Distributed Optimal Control Problems Using Bezier Curves

Journal of Computational and Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2016 August Volume (11) No (6) Pages (1-13)

An iterative approach for solving fractional optimal control problems

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2016 June Volume (24) No (1) Pages (18-36)

A novel neural network based on NCP function for solving constrained nonconvex optimization problems

Complexity

مجلات خارجی 2016 February Volume (21) No (6) Pages (130-141)

Solution for fractional distributed optimal control problem by hybrid meshless method

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2016 January Volume (24) No (11) Pages (2149-2164)

Solving a class of fractional optimal control problems by the Hamilton–Jacobi–Bellman equation

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2016 January Volume (1) No (1) Pages (1-16)

Support vector regression with random output variable and probabilistic constraints

Iranian Journal of Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2016 January Volume (13) No (6) Pages (1-13)

An efficient recurrent neural network model for solving fuzzy non-linear programming problems

Applied Intelligence

مجلات خارجی 2016 January Volume (46) No (2) Pages (308-327)

Approximating the Solution of Optimal Control Problems by Fuzzy Systems

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2016 January Volume (43) No (3) Pages (667-686)

A Neural Network Approach for Solving a Class of Fractional Optimal Control Problems

Neural Processing Letters

مجلات خارجی 2016 January Volume (45) No (1) Pages (59-74)

Solving differential equations of fractional order using an optimization technique based on training artificial neural network

، ، Sohrab Effati ، ،

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2016 January Volume (293) No (1) Pages (81-95)

Comments on “A discrete method to solve fractional optimal control problems” (Nonlinear Dyn, DOI:10.1007/s11071-014-1378-1)

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2016 January Volume (1) No (1) Pages (1-5)

Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems with disturbances

International Journal of Modelling, Identification and Control

مجلات خارجی 2015 November Volume (24) No (2) Pages (120-128)

An efficient projection neural network for solving bilinear programming problems

Neurocomputing

مجلات خارجی 2015 July Volume (168) No (30) Pages (1188-1197)

On Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks in Event-driven Applications with Mobile Sinks

IEEE Transactions on Vehicular Technology

مجلات خارجی 2015 July Volume (64) No (7) Pages (3177-3189)

Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2015 July Volume (40) No (2) Pages (886-903)

An efficient method to solve a fractional differential equation by using linear programming and its application to an optimal control problem

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2015 May Volume (22) No (8) Pages (2120-2134)

An iterative method for suboptimal control of linear time-delayed systems

Systems and Control Letters

مجلات خارجی 2015 April Volume (82) No (1) Pages (40-50)

ODT: Optimal deadline-based trajectory for mobile sinks in WSN: A decision tree and dynamic programming approach

Computer Networks

مجلات خارجی 2015 January Volume (77) No (1) Pages (128-143)

Ranking decision-making units by using combination of analytical hierarchical process method and Tchebycheff model in data envelopment analysis

Annals of Operations Research

مجلات خارجی 2014 October Volume (226) No (1) Pages (505-525)

Artificial neural network method for solving the Navier–Stokes equations

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2014 October Volume (25) No (6) Pages (1-8)

Hybrid projective synchronization and control of the Baier–Sahle hyperchaotic flow in arbitrary dimensions with unknown parameters

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2014 October Volume (248) No (12) Pages (55-69)

Global stability analysis and existence of periodic solutions in an eight-neuron BAM neural network model with delays

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2014 August Volume (27) No (1) Pages (391-406)

A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem

Acta Mathematicae Applicatae Sinica

مجلات خارجی 2014 July Volume (30) No (3) Pages (735-748)

On Generalized Convexity of Nonlinear Complementarity Functions

Journal of Optimization Theory and Applications

مجلات خارجی 2014 May Volume (164) No (2) Pages (723-730)

New ultimate bound sets and exponential finite-time synchronization for the complex Lorenz system

Journal of Complexity

مجلات خارجی 2014 April Volume (31) No (5) Pages (715-730)

Ultimate bound sets of a hyperchaotic system and its application in chaos synchronization

Complexity

مجلات خارجی 2014 March Volume (20) No (4) Pages (30-44)

On the piecewise-spectral homotopy analysis method and its convergence: solution of hyperchaotic L¨u system

Journal of Numerical Mathematics

مجلات خارجی 2014 February Volume (22) No (4) Pages (343-362)

Spectral homotopy analysis method and its convergence for solving a class of nonlinear optimal control problems

Numerical Algorithms

مجلات خارجی 2014 January Volume (65) No (1) Pages (171-194)

Hierarchical tree clustering of fuzzy number

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2014 January Volume (26) No (2) Pages (541-550)

Generalized Euler–Lagrange equation for nonsmooth calculus of variations

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2014 January Volume (75) No (1) Pages (85-100)

An application of a merit function for solving convex programming problems

Computers and Industrial Engineering

مجلات خارجی 2013 December Volume (66) No (2) Pages (212-221)

Optimal control problem via neural networks

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2013 December Volume (23) No (2) Pages (2093-2100)

Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large‐scale dynamical systems with an application to optimal attitude control

Asian Journal of Control

مجلات خارجی 2013 November Volume (14) No (5) Pages (1239-1250)

Classification of fuzzy data based on the support vector machines

Expert Systems

مجلات خارجی 2013 November Volume (30) No (5) Pages (403-417)

ANALYTIC-APPROXIMATE SOLUTION FOR A CLASS OF NONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS BY HOMOTOPY ANALYSIS METHOD

Asian-European Journal of Mathematics

مجلات خارجی 2013 September Volume (06) No (2) Pages (1350012-22)

Optimal and adaptive control for a kind of 3D chaotic and 4D hyper-chaotic systems

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2013 September Volume (38) No (2) Pages (759-774)

Bifurcation analysis of a cellular nonlinear network model via neural network approach

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2013 September Volume (24) No (5) Pages (1147-1152)

Time optimal control problem of the heat equation with thermal source

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2013 August Volume (31) No (3) Pages (385-402)

Hyperchaos control of the hyperchaotic Chen system by optimal control design

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2013 July Volume (73) No (1) Pages (499-508)

An energy-efficient deadline-based data gathering algorithm in hierarchical WSN with mobile sink

Journal of Interconnection Networks

مجلات خارجی 2013 June Volume (14) No (2) Pages (1-33)

EMBEDDED-BASED SLIDING MODE CONTROL DESIGN

Control and Intelligent Systems

مجلات خارجی 2013 June Volume (41) No (2) Pages (60-70)

Numerical Solution for IVP in Volterra Type Linear Integrodifferential Equations System

Abstract and Applied Analysis

مجلات خارجی 2013 May Volume (2013) No (127) Pages (1-4)

A New Piecewise-Spectral Homotopy Analysis Method for Solving Chaotic Systems of Initial Value Problems

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2013 April Volume (2013) No (2) Pages (1-13)

Gravitation based classification

Information Sciences

مجلات خارجی 2013 February Volume (220) No (127) Pages (319-330)

Existence and stability analysis of bifurcating periodic solutions in a delayed five-neuron BAM neural network model

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2013 February Volume (72) No (1) Pages (149-164)

Homotopy Perturbation Method and He’s Polynomials for Solving the Porous Media Equation

Computational Mathematics and Modeling

مجلات خارجی 2013 January Volume (24) No (2) Pages (279-292)

Feedback controller design for linear and a class of nonlinear optimal control problems

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2013 January Volume (35) No (3) Pages (271-285)

An approximate method for solving a class of nonlinear optimal control problems

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2013 January Volume (35) No (3) Pages (324-339)

Solving the Interval-Valued Linear Fractional Programming Problem

American Journal of Computational Mathematics

مجلات خارجی 2012 November Volume (2) No (1) Pages (51-55)

Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via He’s Variational Iteration Method

International Journal of Control, Automation, and Systems

مجلات خارجی 2012 July Volume (10) No (2) Pages (249-256)

A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2012 June Volume (19) No (3) Pages (759-766)

An approximate-analytical solution for the Hamilton–Jacobi–Bellman equation via homotopy perturbation method

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2012 May Volume (36) No (1) Pages (5614-5623)

Chaos Control and Global Stabilization of HIV Infection of CD+ 4 T-cells System

International Journal of Nonlinear Science

مجلات خارجی 2012 April Volume (13) No (4) Pages (446-454)

An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD

Pattern Analysis and Applications

مجلات خارجی 2012 March Volume (15) No (1) Pages (237-247)

Solution of linear optimal control systems by differential transform method

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2012 March Volume (23) No (5) Pages (1311-1317)

Comment on ‘‘Support vector machine for classification based on fuzzy training data’’ by A.-B. Ji, J.-H. Pang, H.-J. Qiu [Expert Systems with Applications 37 (2010) 3495–3498]

Expert Systems with Applications

مجلات خارجی 2012 March Volume (39) No (8) Pages (7581-7583)

Optimal Control Approach for Solving Linear Volterra Integral Equations

International Journal of Intelligent Systems and Applications

مجلات خارجی 2012 February Volume (4) No (2) Pages (40-46)

Using sliding mode control in stability treatment of HIV disease

Advanced Modeling and Optimization

مجلات خارجی 2012 February Volume (14) No (1) Pages (165-173)

Sliding mode controllers for second order and extended Heisenberg systems

International Journal of Modelling, Identification and Control

مجلات خارجی 2012 January Volume (16) No (4) Pages (345-8)

Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples

Applied Intelligence

مجلات خارجی 2011 December Volume (35) No (3) Pages (428-435)

A Novel Recurrent Neural Network for Solving Mlcps and its Application to Linear and Quadratic Programming

Asia-Pacific Journal of Operational Research

مجلات خارجی 2011 November Volume (28) No (4) Pages (523-541)

A new fuzzy neural network model for solving fuzzy linear programming problems and its applications

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2011 November Volume (20) No (8) Pages (1285-1294)

A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems

Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 July Volume (2) No (3) Pages (1207-1212)

A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 July Volume (30) No (2) Pages (427-443)

A Feed-Forward Neural Network for Solving Stokes Problem

Acta Applicandae Mathematicae

مجلات خارجی 2011 July Volume (116) No (1) Pages (55-64)

Solving Famous Nonlinear Coupled Equations with Parameters Derivative by Homotopy Analysis Method

International Journal of Differential Equations

مجلات خارجی 2011 May Volume (2011) No (127) Pages (1-15)

Interval Support Vector Machine in Regression Analysis

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2011 April Volume (2) No (3) Pages (565-571)

Model Predictive Control for Optimal Anti-HIV Drug Administration

Advanced Modeling and Optimization

مجلات خارجی 2011 April Volume (13) No (3) Pages (403-417)

Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method

Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering

مجلات خارجی 2011 April Volume (12) No (8) Pages (667-677)

Embedding-Based Sliding Mode Control for Linear Time

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2011 March Volume (2) No (2) Pages (487-495)

SOLVING SUBCLASS OF NON-SMOOTH CONTINUOUS LINEAR AND NONLINEAR PROGRAMS

Applied Mathematical and Computational Sciences

مجلات خارجی 2011 March Volume (3) No (1) Pages (1-12)

Solving a class of linear and non-linear optimal control problems by homotopy

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2011 March Volume (28) No (2) Pages (539-553)

A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems

International Journal of Innovative, Computing, Information and Control

مجلات خارجی 2011 February Volume (7) No (2) Pages (501-510)

Solution of The Smoluchowski’s Equation by Homotopy Analysis Method

International Journal of Nonlinear Science

مجلات خارجی 2011 January Volume (11) No (3) Pages (330-337)

A novel recurrent nonlinear neural network for solving quadratic programming problems

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2011 January Volume (35) No (4) Pages (1688-1695)

Solving Fuzzy Linear Programming Problems with Piecewise Linear Membership Function

Applications and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2010 December Volume (5) No (10) Pages (1601-1630)

Multiobjective Optimal Control of HIV Dynamics

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2010 December Volume (2010) No (2) Pages (1-29)

Time optimal control problem of the wave equation

Advanced Modeling and Optimization

مجلات خارجی 2010 November Volume (21) No (3) Pages (363-382)

Artificial Neural Networks Approach for Solving Stokes Problem

Applied Mathematics

مجلات خارجی 2010 November Volume (1) Pages (288-292)

Maximizing of Asymptomatic Stage of Fast Progressive HIV Infected Patient Using Embedding Method

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2010 September Volume (1) Pages (48-58)

Emphatic Constraints Support Vector Machine

International Journal of Computer and Electrical Engineering

مجلات خارجی 2010 April Volume (2) No (2) Pages (1793-8163)

Analytic-Approximate Solution For An Integro- Differential Equation Arising In Oscillating Magnetic Fields Using Homotopy Analysis Method

Iranian Journal of Optimization

مجلات خارجی 2010 March Volume (3) No (3) Pages (518-535)

A neural network approach for solving Fredholm integral equations of the second kind

Neural Computing and Applications

مجلات خارجی 2010 February Volume (21) No (5) Pages (843-852)

Artificial neural network approach for solving fuzzy differential equations

Information Sciences

مجلات خارجی 2010 February Volume (180) No (8) Pages (1434-1457)

Fisher over Fuzzy Samples

International Journal of Computer Theory and Engineering

مجلات خارجی 2009 December Volume (1) No (5) Pages (632-637)

A recurrent neural network-based method for training probabilistic Support Vector Machine

International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering-IJSISE

مجلات خارجی 2009 November Volume (2) No (1) Pages (57-65)

The Optimal Method for Solving Continuous Linear and Nonlinear Programs

Applied Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2009 August Volume (3) No (25) Pages (1209-1217)

A Modified Optimal Control for Solving the Nonlinear Programming Problems

Journal of Mathematical Control Science and Applications

مجلات خارجی 2008 October Volume (2) No (2) Pages (59-68)

Fuzzy Circuit Analysis

International Journal of Applied Engineering Research

مجلات خارجی 2008 August Volume (3) No (8) Pages (1061-1071)

Neural network models for solving the maximum flow problem

Applications and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2008 June Volume (3) No (1) Pages (149-164)

Fuzzy Cost Support Vector Regression

International Journal of Intelligent Systems and Technologies

مجلات خارجی 2008 April Volume (4) Pages (238-243)

Solving the optimal control problem of the parabolic PDEs in exploitation of oil

Journal of Mathematical Analysis and Applications

مجلات خارجی 2008 April Volume (340) No (1) Pages (606-620)

A NEW APPROACH FOR ASYMPTOTIC STABILITY SYSTEM OF THE NONLINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2007 July

The probabilistic constraints in the support vector machine

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 June Volume (194) No (2) Pages (467-479)

Eigenvalue spread criteria in the particle swarm Eigenvalue spread criteria in the particle swarm parametric problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 June

Solving a system of the nonlinear equations by iterative dynamic programming

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2007 May Volume (24) Pages (399-409)

Steepest descent method for solving zero-one nonlinear programming problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 May

A new numerical method by revised measure theory for solving the nonlinear initial value problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 April Volume (186) No (1) Pages (780-788)

A new nonlinear neural network for solving a class of constrained parametric optimization problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 April

Application of projection neural network in solving convex programming problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 April Volume (188) No (2) Pages (1103-1114)

A new numerical method for solving the general form of the second order partial differential equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March Volume (188) No (2) Pages (1087-1093)

Modelling production planning for the minimization of the cable Scraps

علوم - شهید چمران اهواز

مجلات خارجی 2007 March

Nonlinear neural networks for solving the shortest path problem

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March

Conversion of some classes of fractional programming to second-order cone programming and solving it by potential reduction interior point method

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 June

Neural network models and its application for solving linear and quadratic programming problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 May Volume (172) No (1) Pages (305-331)

Solving of optimal control problem of parabolic PDEs in exploitation of oil by iterative dynamic programming

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 May Volume (181) No (2) Pages (1505-1512)

Iterative dynamic programming for solving linear and nonlinear differential equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 April

The minimization of the fuel costs in the train transportation

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 April Volume (175) No (2) Pages (1415-1431)

A new method for solving a system of the nonlinear equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 September Volume (168) No (2) Pages (877-894)

A new nonlinear neural network for solving convex nonlinear programming problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 September Volume (168) No (2) Pages (1370-1379)

A new nonlinear neural network for solving quadratic programming problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 May Volume (165) No (2) Pages (719-729)

On infinite-horizon optimal control problems

Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendung

مجلات خارجی 2000 April Volume (19) No (1) Pages (269-278)

An RBF Method for Solving Optimal Control Problems with Time-Varying Delays

ششمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2024-01-03

Iterative method to solve the time delay optimal control problem

پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2023-01-25

An extended Euler-Lagrange equations for discrete time-delay optimal control problem with time-varying

پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2023-01-25

Optimal Control Model of COVID-19 based on Chronic Diseases

پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2023-01-25

On Shortest Path Problem via a Novel Neurodynamic Model: A Case Study

Progress in Intelligent Decision Science

کنفرانس های خارجی | 2022-08-05

Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks

International congress on prevention strategies for healthcare

کنفرانس های خارجی | 2020-11-10

دینامیکی مدل ناباروری زنان با عامل تخمدان پلی کیستیک و کنترل بهینه دارویی برای بیماران نابارور

کنگره مشترک هوش محاسباتی

کنفرانس های خارجی | 2020-09-04

Optimal control of a mens infertility model

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

An Approximation For Delay Optimal Control of Nonlinear Systems

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

Nash equilibria in the fractional differential game

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

A Projection RNN For Non-Convex Optimization Problems

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

Optimal synchronization of fractional chaotic systems

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

A neurodynamic model to solve the maximum flow problem

The Third National Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2019-11-13

A projection neural network for linear vector optimization problems

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2018-11-15

A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization

دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2018-11-15

An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

کنفرانس های خارجی | 2018-05-09

A capable neural network model for fuzzy quadratic optimization problems

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

کنفرانس های خارجی | 2018-05-09

A neural network for solving the AVE

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

کنفرانس های خارجی | 2018-05-02

Solving shortest path problem with neural network

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

کنفرانس های خارجی | 2018-05-02

توسعه روش تخصیص خطی در روش های تصمیم گیری

اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2017-10-11

Solving optimal control problem with Chebyshev polynomials

اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های خارجی | 2017-10-11

A gradient descent method for solving quadratic optimal control of nonlinear systems

The first Seminar on Control and Optimization

کنفرانس های خارجی | 2017-10-11

Mathematical modelling for computation goal oriented duties in the special economic zone

9th International Iranian Operation Research conference

کنفرانس های خارجی | 2016-04-27

Implementing state distribution model in asterisk server

Telecommunications (IST), 2014 7th International Symposium on

کنفرانس های خارجی | 2014-09-09

New method for controllability and observability of linear time-varying and time-invariant systems

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

کنفرانس های خارجی | 2014-05-14

A Novel Dynamic System Model Based on NCP Function for Solving Nonconvex Nonlinear Optimization Problems

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

کنفرانس های خارجی | 2014-05-14

A neural network for solving fuzzy quadratic programming problems

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

کنفرانس های خارجی | 2014-05-14

A RECURRENT NEURAL NETWORK FOR SOLVING NONCONVEX NONLINEAR OPTIMIZATION PROBLEM

The 44 th Annual Iranian Mathematics Conference Ferdowsi University of Mashhad, 27-30 August 201

کنفرانس های خارجی | 2013-08-27

A PROJECTION NEURAL NETWORK FOR SOLVING A MIXED-INTEGER PROGRAMMING

The 44 th Annual Iranian Mathematics Conference Ferdowsi University of Mashhad, 27-30 August 201

کنفرانس های خارجی | 2013-08-27

Mixed Tabu Machine for portfolio optimization problem

30, 31 January 2013, Semnan University, Semnan, Iran

کنفرانس های خارجی | 2013-01-30

Energy efficient data gathering algorithm in hierarchical wireless sensor networks with mobile sink

Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2012 2nd International eConference on

کنفرانس های خارجی | 2012-10-18

Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere

ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering

کنفرانس های خارجی | 2011-10-13

Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search

International Conference on Computer and Knowledge Engineering

کنفرانس های خارجی | 2011-10-13

Support Vector Regression with Fuzzy Target Output

ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering

کنفرانس های خارجی | 2011-10-13

SOLVING HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATION USING VARIATIONAL ITERATION METHOD

42nd Annual Iranian Mathematics Conference 5-8 September 2011, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran,

کنفرانس های خارجی | 2011-09-05

Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method

41st Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های خارجی | 2010-09-12

Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method

Abstract of 41st Annual Iranian Mathematics Conference 12-15 September 2010, University of Urmia, Urmia-Iran

کنفرانس های خارجی | 2010-09-12

The Homotopy Analysis Method for Solving Variational problems

41st Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های خارجی | 2010-09-12

A new approach to solving semi-infinite programming problem

6th International Conference: Dynamical Systems and Applications-2010

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

A GLOBAL LINEARIZATION APPROACH TO SOLVE NONLINEAR NON-SMOOTH CONSTRAINED PROGRAMMING PROBLEMS

6th Dynamical Systems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

Solution of semi-infinite programming by geometric programming

6th International Conference: Dynamical Systems and Applications-2010

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems

4rd Iranian conference of applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-04-12

Exact solutions for linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind by homotopy perturbations method

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Solving linear fuzzy Fredholm integral equations of the second kind by the homotopy analysis method

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

A parametric linearization approach for solving zero-one nonlinear programming problems

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

A neural network approach for solving Fredholm integral equations of the second kind

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification

Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification

کنفرانس های خارجی | 2009-11-25

A New Approach for estimation of attraction region and asymptotic stability a system of nonlinear ODE

چهلمین کنفرانس ریاضی کشور

کنفرانس های خارجی | 2009-08-17

Neural network application to solve Fredholm integral equations of the second kind

چهلمین کنفرانس ریاضی کشور

کنفرانس های خارجی | 2009-08-17

Solving Nonhomogeneous Fuzzy nth-order linear differential equation

چهلمین کنفرانس ریاضی کشور

کنفرانس های خارجی | 2009-08-17

Quadratic programming with interval fuzzy parameters

Second Joint Congress on Fuzzy & Intelligent Systems

کنفرانس های خارجی | 2008-10-28

A new nonlinear neural network for solving quadratic programming problems

Second Joint Congress on Fuzzy & intelligent Systems

کنفرانس های خارجی | 2008-10-28

posynomial geometric programming with interval fuzzy parameters

Second Joint Congress on Fuzzy & Intelligent Systems

کنفرانس های خارجی | 2008-10-28

Fuzzy clustering Algorithm for fuzzy data based on alpha-cuts

Second Joint Congress on Fuzzy & Inelligent Systems

کنفرانس های خارجی | 2008-10-28

A novel recurrent neural network based of NCP function for solving convex quadratic programming problems

The 2nd international Conference on Control and Optimization with Industrial Applications

کنفرانس های خارجی | 2008-06-02

A Neural Network -Based Training Scheme for Probabilistic Support Vector Machine

IKT 2007

کنفرانس های خارجی | 2007-11-27

A NEW NUMERICAL METHOD FOR INTERPOLATING CUBIC SPLINE FUNCTIONS WITH CLAMPED BOUNDARY CONDITION

the 38th Iranian International Conference on Mathematic .

کنفرانس های خارجی | 2007-09-03

USING NONLINEAR NEURAL NETWORK INTO PROBABILISTIC SUPPORT VECTOR MACHINE

Extended Abstracts of the 38th Iranian International Conference on Mathematics 3-6 September 2007, University of Zanjan, Zanjan, Iran, pp 00-00

کنفرانس های خارجی | 2007-09-03

DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC APPROACH FOR SOLVING NONLINEAR CONVEX PROGRAMMING PROBLEMS

38th Iranian International Conference on Mathematics 3-6 September 2007, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

کنفرانس های خارجی | 2007-09-03

Solving fuzzy linear programming problems with piecewise linear membership functions by the determination of a crisp maximizing decision

First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007

کنفرانس های خارجی | 2007-08-29

Vehicle Type Recognition Using Probabilistic Constraint Support Vector Machine

First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran

کنفرانس های خارجی | 2007-08-29

A NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING STOCHASTIC FUZZY MULTIOBJECTIVE LINEAR FRACTIONAL PROGRAMS

First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

کنفرانس های خارجی | 2007-08-29

A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse

First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi University of Mashhad, Iran 29-31 Aug 2007

کنفرانس های خارجی | 2007-08-07

Solving fuzzy shortest path problem with a new neural network model

اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386

کنفرانس های خارجی | 2007-03-28

A differential model for solving an optimization problem with interval- valued objective function

اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

کنفرانس های خارجی | 2007-03-28

خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی

اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386

کنفرانس های خارجی | 2007-03-28

Iterative Dynamic Programming Method for Solving Linear Semi-In¯nite Programming Semi-In¯nite Programming

th Anuall Iranian Mathematics Conference 11-14 Shahrivar 1385, 2-6 September 2006 , pp. 1-4 37-th

کنفرانس های خارجی | 2006-09-02

شرایط لازم بهینگی برای مسائل کنترل بهینه با تأخیرهای متغیر-زمانی

مدل سازی پیشرفته ریاضی

مجلات داخلی | شهریور ۱۴۰۲ دوره (13) شماره (2) صفحات (269-283)

پیشبینی ابتلا به بیماریهای مزمن به کمک ماشین بردار پشتیبان دوقلو با قیود نرم

پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

پیشبینی بیماریهای مزمن با دادههای نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی

پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

تاثیر واکسیناسیون بر کنترل بهینه ویروس SARS-COV-2با مدلسازی ریاضی

سمینار ریاضی کاربردی و صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

تاثیر مداخلات غیردارویی بر کنترل بهینه ویروس SARS-COV-2با مدلسازی ریاضی

چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های داخلی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی

اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی

اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

یک شبکه عصبی برای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی نامحدب

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸

ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۸/۰۵