فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۹۶

Efficient simulation of two-dimensional time-fractional Navier–Stokes equations using RBF-FD approach

Engineering Analysis with Boundary Elements

مجلات خارجی 2024 March Volume (160) Pages (134-159)

Finite element approximation of the linearized stochastic Cahn–Hilliard equation with fractional Brownian motion

Mathematics and computers in simulation

مجلات خارجی 2024 January Volume (215) Pages (122-145)

A stable RBF-FD method for solving two-dimensional variable-order time fractional advection-diffusion equation

Engineering Analysis with Boundary Elements

مجلات خارجی 2023 July Volume (152) No (1) Pages (582-597)

A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation by the moving least squares approach

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2023 April

A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation based on the Crank-Nicolson method

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2022 September

Numerical solution of fourth-order BVPs by using Lidstone-collocation method

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2022 July Volume (425) Pages (127055-127075)

A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability

Caspian Journal of Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2021 December Volume (10) No (2) Pages (210-223)

Sinc–Muntz–Legendre Collocation Method for Solving a Class of Nonlinear Fractional Partial Differential Equations

Computational Mathematics and Mathematical Physics

مجلات خارجی 2021 December Volume (61) No (12) Pages (2024-2033)

Spectral collocation method for stochastic partial differential equations with fractional Brownian motion

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2021 June Volume (389) Pages (113369-)

Gaussian radial basis function and quadrature Sinc method for two-dimensional space-fractional diffusion equations

Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2021 April Volume (16) No (1) Pages (87-96)

A numerical method based on the moving mesh for the solving of a mathematical model of the avascular tumor growth

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2021 March Volume (9) No (2) Pages (327-346)

A New Feature Descriptor for Image Denoising

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2020 December Volume (44) No (6) Pages (1695-1700)

Lower Bound Approximation of nonlinear Basket Option with Jump-Diffusion

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2020 December Volume (9) No (1) Pages (31-44)

A denoising PDE model based on isotropic diffusion and total variation models

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2020 November Volume (8) No (4) Pages (815-826)

Solving a System of Nonlinear Fractional Partial Di?erential Equations Using the Sinc-Muntz Collocation Method

Nonlinear Dynamics and Systems Theory

مجلات خارجی 2020 July Volume (20) No (2) Pages (119-131)

Moving mesh version of wave propagation algorithm based on augmented Riemann solver

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2020 June Volume (375) Pages (125087-125102)

Cubic B-splines collocation method for solving a partial integrodifferential equation with a weakly singular kernel

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2019 July Volume (7) No (3) Pages (497-510)

A MOVING MESH METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF CAPILLARY FORMATION IN TUMOR ANGIOGENESIS

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2019 May No (43) Pages (1745-1753)

A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2019 January Volume (340) No (1) Pages (296-304)

Numerical solution and convergence analysis of steam injection in heavy oil reservoirs

Computational Geosciences

مجلات خارجی 2018 December Volume (22) No (6) Pages (1433-1444)

A method based on the meshless approach for singularly perturbed differential-difference equations with Boundary layers

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2018 June Volume (6) No (3) Pages (298-311)

A new hybrid denoising model based on PDEs

Multimedia Tools and Applications

مجلات خارجی 2018 May Volume (77) No (10) Pages (12057-12072)

RBFs meshless method of lines for time dependent PDEs with decomposition of interior and boundary data centers

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2018 March Volume (42) No (1) Pages (47-58)

A revisit of stochastic theta method with some improvements

Filomat

مجلات خارجی 2017 March Volume (31) No (3) Pages (585-596)

Construction of some accelerated methods for solving scalar stochastic differential equations

International Journal of Computing Science and Mathematics

مجلات خارجی 2016 December Volume (7) No (6) Pages (537-547)

A new solution method for stochastic differential equations via collocation approach

International Journal of Computer Mathematics

مجلات خارجی 2016 November Volume (93) No (12) Pages (2079-2091)

A macro model with consideration of driver's reaction time and distance

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2016 February Volume (83) No (3) Pages (1621-1628)

Iterative methods for nonlinear systems associated with finite difference approach in stochastic differential equations

Numerical Algorithms

مجلات خارجی 2016 January Volume (71) No (1) Pages (89-102)

A fast convergent numerical method for matrix sign function with application in SDEs

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2015 June Volume (282) No (1) Pages (167-178)

RBFs meshless method of lines based on adaptive nodes for Burgers' equations

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2015 June Volume (5) No (1) Pages (49-61)

Some derivative-free solvers for numerical solution of SODEs

Boletin de la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada

مجلات خارجی 2015 February Volume (68) No (1) Pages (17-27)

Adaptive Mesh Generation for Approximation of Traffic Flow Equations

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2014 October Volume (38) No (3) Pages (329-336)

Application of variational mesh generation approach for selecting centers of radial basis functions collocation method

Engineering Analysis with Boundary Elements

مجلات خارجی 2013 December Volume (37) No (12) Pages (1567-1575)

On the computation of weighted Moore- Penrose inverse using a high-order matrix method

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2013 November Volume (66) No (11) Pages (2344-2351)

Approximation of stochastic advection diffusion equations with Stochastic Alternating Direction Explicit methods

Applications of Mathematics

مجلات خارجی 2013 August Volume (58) No (4) Pages (439-471)

Adaptive numerical simulation of traffic flow density

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2013 July Volume (66) No (3) Pages (227-237)

Approximation of stochastic advection-diffusion equation using compact finite difference technique

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2013 April Volume (37) No (3) Pages (327-333)

Adaptive numerical method for Burger-type nonlinear equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2012 December Volume (212) No (1) Pages (1-20)

Numerics of Stochastic Parabolic Differential Equations with Stable Finite Difference Schemes

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2012 May Volume (2012) No (1) Pages (61-70)

NUMERICAL SOLUTION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION CORRESPONDING TO CONTINUOUS DISTRIBUTIONS

Communication Korean Mathematical Society

مجلات خارجی 2011 November Volume (26) No (4) Pages (709-720)

APPROXIMATION OF STOCHASTIC PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO DIFFERENT FINITE DIFFERENCE SCHEMES

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

مجلات خارجی 2011 October Volume (37) No (2) Pages (57-80)

A Gradient Weighted Moving Finite-Element Method with Polynomial Approximation of Any Degree

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2009 January Volume (2009) No (1) Pages (1-17)

A moving mesh method with variable mesh relaxation time

Applied Numerical Mathematics

مجلات خارجی 2008 March Volume (58) No (3) Pages (249-263)

Weakly stochastic Runge-Kutta method with order 2

Journal of Applied Mathematics and Informatics

مجلات خارجی 2008 February Volume (26) No (1) Pages (135-149)

A family of predictor-corrector methods based on weight combination of quadratures for solving nonlinear equations

International Journal of Nonlinear Science

مجلات خارجی 2008 January Volume (6) No (1) Pages (29-33)

An improved regula falsi method for finding simple zeros of nonlinear equations

Applied Mathematics Sciences

مجلات خارجی 2008 January Volume (2) No (8) Pages (381-386)

Moving mesh method with local time step refinement for blow-up problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2008 January Volume (195) No (1) Pages (76-85)

Strong approximation of stochastic differential equations with Runge-Kutta methods

World Journal of Modeling and Simulaton

مجلات خارجی 2008 January Volume (4) No (2) Pages (83-93)

Adaptive grid based on geometric conservation law level set method for time dependent PDE

Numerical Methods for Partial Differential Equations

مجلات خارجی 2008 January Volume (25) No (3) Pages (582-597)

A weak order one stochastic Runge-Kutta method

Applied Mathematics Sciences

مجلات خارجی 2007 January Volume (1) No (33) Pages (1613-1622)

An adaptive mesh method with variable relaxation time

Journal of the Franklin Institute

مجلات خارجی 2007 January Volume (344) No (5) Pages (757-764)

An estimate of the error for strong solutions of stochastic differential equations

International Mathematical Forum

مجلات خارجی 2007 January Volume (2) No (6) Pages (251-262)

New ROW-type scheme with weak order 2 for approximating stochastic differentisl equations

International Mathematical Forum

مجلات خارجی 2007 January Volume (2) No (25) Pages (1241-1251)

Strong Runge-Kutta methods with order one for numerical solution of ITO stochastic differential equations

Applied Mathematics Research eXpress

مجلات خارجی 2007 January Volume (2007) No (3) Pages (1-17)

Corrected fundamental numerical solution of elliptic PDEs

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 January Volume (181) No (1) Pages (175-184)

A modified moving element free Petrov_Galerkin viscous method

Journal of Computational Mathematics and Optimization

مجلات خارجی 2005 January Volume (1) No (3) Pages (151-176)

Numerical solution of KdV-Burgers’ equation using meshless method of lines

53 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2022-09-05

A note on the time discretization of stochastic PDEs with fractional Brownian motion

53 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2022-09-05

COMPUTATIONAL ASPECTS OF STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING FINITE ELEMENT METHOD

The 9th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications

کنفرانس های خارجی | 2022-05-09

Numerical solutions for shallow water equations based on the wave propagation algorithm with the moving mesh method

The 50 th Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های خارجی | 2019-08-26

A New Feature Descriptor for Image Denoising

The 50 th Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های خارجی | 2019-08-26

A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation

1 International Conference on Boundary Value Problems and Applications. 4–5 July 2018, University of Tabriz

کنفرانس های خارجی | 2018-07-04

A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation

1th International Conference on Boundary Value Problems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2018-07-04

On accuracy and unconditional stability of an explicit Milstein finite difference scheme for a financial SPDE

Stepping Stone Symposium on Theoretical and Numerical Analysis of Partial Differential Equations with Specific Applications

کنفرانس های خارجی | 2017-08-29

A RBFs meshless method of lines for the numerical solution of Burgers' equation

The 5th Seminar of Numerical Analysis and its Applications,

کنفرانس های خارجی | 2014-09-09

An Adaptive Nodes Generation Technique for Radial Basis Functions Meshfree Method

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2014-08-26

New Approximation of Traffic Flow Equations

5th iranian conference on applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2013-09-08

ADAPTIVE NUMERICAL METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF AVASCULAR TUMOR GROWTH

The 44th annual iranian mathematics conference

کنفرانس های خارجی | 2013-08-27

MOVING MESH METHOD FOR SOLVING THE BURGERS-FISHER EQUATION

42nd Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های خارجی | 2011-09-05

Moving mesh adaptation techniques

Numerical Linear Algebra Workshop

کنفرانس های خارجی | 2011-05-04

A NUMERICAL SCHEME OF HIGHER ORDER FOR STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

19th Mathematical Seminar On the Analysis and its applications

کنفرانس های خارجی | 2011-02-19

A NEW CLASS OF STOCHASTIC RUNGE-KUTTA METHODS FOR WEAK APPROXIMATION OF ITˆO SDE

19th Mathematical Seminar On the Analysis and its applications

کنفرانس های خارجی | 2011-02-19

A CLASS OF STOCHASTIC RUNGE-KUTTA METHODS FOR WEAK APPROXIMATION OF ITˆO SDE

2nd Seminar on Financial Mathematics and Mathematics of Social Networks

کنفرانس های خارجی | 2011-02-16

Adaptive Mesh Redistribution with Upwinding Scheme

4th iranian conference on applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Adaptive method for approximation phase field equation

4th iranian conference on applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

A study of blow up in reaction diffusion equations with adaptive mesh method

4th iranian conference on applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Adaptive level set method with local time step refinement for time depenedent PDEs

4th iranian conference on applied mathematics

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

Method of lines for stochastic boundary value problems

40th Annual Iranian mathematics conference

کنفرانس های خارجی | 2009-08-17

Two dynamic and static adaptive methods for time dependent partial differentia equations

40th annual iranian mathematics conferences

کنفرانس های خارجی | 2009-08-17

Approximation of Stochastic Parabolic Differential Equations with Saul yev Methods

هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل

کنفرانس های خارجی | 2008-07-19

A Finite Difference Schemes for Stochastic Parabolic Differential Equations

هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل

کنفرانس های خارجی | 2008-07-19

Optimal approximation problem

4th seminar in linear algebra and its applications

کنفرانس های خارجی | 2007-03-07

حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی

پژوهش های ریاضی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۹ دوره (6) شماره (4) صفحات (609-620)

روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت

مدل سازی پیشرفته ریاضی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (1) صفحات (1-12)

تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی

فرهنگ و اندیشه ریاضی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۶ دوره (39) شماره (1) صفحات (1-22)

زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون

چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون

چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

روش تفاضل متناهی فشرده برای معادلات انتشار کسری

The 44th annual iranian mathematics conference

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

بررسی دوروش پیشرفته تعدیل شبکه جهت تقریب معادلات میدان حالت

42nd Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

روشهای رانگ-کوتای حافظه پایین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی

هفدهمین سمینار آنالیز و کاربردهای ان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۷/۰۲/۰۴