فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۷۵

A stable RBF-FD method for solving two-dimensional variable-order time fractional advection-diffusion equation

Engineering Analysis with Boundary Elements

مجلات خارجی 2023 July Volume (152) No (1) Pages (582-597)

Preconditioned global GPBiCG method for solving saddle point problems with multiple right-hand sides and its convergence analysis

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2022 March Volume (12) No (1) Pages (12-1)

Block GPBi-CG method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides and its convergence analysis

Numerical Algorithms

مجلات خارجی 2021 December Volume (88) No (4) Pages (1831-1850)

Accurate and fast matrix factorization for low-rank learning

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2021 October

Augmented and deflated CMRH method for solving nonsymmetric linear systems

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2021 April Volume (9) No (2) Pages (256-239)

Augmented Subspaces in the LSQR Krylov Method

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2020 December Volume (44) No (6) Pages (1661-1665)

A New Feature Descriptor for Image Denoising

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2020 December Volume (44) No (6) Pages (1695-1700)

A denoising PDE model based on isotropic diffusion and total variation models

Computational Methods for Differential Equations

مجلات خارجی 2020 November Volume (8) No (4) Pages (815-826)

An extended block Golub–Kahan algorithm for large algebraic and differential matrix Riccati equations

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2020 April Volume (79) No (8) Pages (2447-2457)

A macroscopic second order model for air traffic flow

Journal of Mathematical Modeling

مجلات خارجی 2020 February Volume (8) No (1) Pages (41-54)

Extended and rational Hessenberg methods for the evaluation of matrix functions

BIT Numerical Mathematics

مجلات خارجی 2018 December

Numerical solution and convergence analysis of steam injection in heavy oil reservoirs

Computational Geosciences

مجلات خارجی 2018 December Volume (22) No (6) Pages (1433-1444)

Weighted and flexible versions of block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2018 August Volume (76) No (76) Pages (2011-2021)

A new hybrid denoising model based on PDEs

Multimedia Tools and Applications

مجلات خارجی 2018 May Volume (77) No (10) Pages (12057-12072)

The block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2018 February Volume (337) No (1) Pages (166-174)

An extension of the Gegenbauer pseudospectral method for the time fractional Fokker-Planck equation

Mathematical Methods in the Applied Sciences

مجلات خارجی 2018 January Volume (41) No (1) Pages (1-15)

Global LSMR(Gl-LSMR) method for solving general linear systems with several right-hand sides

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2017 March Volume (321) No (1) Pages (78-89)

An iterative method for solving the continuous sylvester equation by emphasizing on the skew-hermitian parts of the coefficient matrices

International Journal of Computer Mathematics

مجلات خارجی 2017 January Volume (2016) No (1) Pages (1-17)

New methods for computing the Drazin-inverse solution of singular linear systems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2017 January Volume (294) No (1) Pages (343-352)

A shifted nested splitting iterative method with applications to ill-posed problems and image restoration

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2016 January Volume (71) Pages (213-223)

The block LSMR algorithm for solving linear systems with multiple right-hand sides

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2015 September Volume (5) No (2) Pages (11-28)

A fast convergent numerical method for matrix sign function with application in SDEs

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2015 June Volume (282) No (1) Pages (167-178)

The block LSMR method: a novel efficient algorithm for solving non-symmetric linear systems with multiple right-hand sides

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science

مجلات خارجی 2015 January Volume (39) No (2) Pages (69-78)

Numerical solution of time-dependent diffusion equations with nonlocal boundary conditions via a fast matrix approach

Journal of the Egyptian Mathematical Society

مجلات خارجی 2014 December Pages (1-6)

LSMR Iterative Method for General Coupled Matrix Equations

Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2014 September Pages (1-13)

Numerical solution of weakly singular Fredholm integral equations via generalization of the Euler–Maclaurin summation formula

Journal of Taibah University for Science

مجلات خارجی 2014 August Volume (8) No (1) Pages (199-205)

Convergence analysis of Bernoulli matrix aproach for one-dimensional matrix hyperbolic equations of the first order

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2014 July Volume (68) No (1) Pages (1-12)

A new method based on generalized Taylor expansion for computing a series solution of the linear systems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2014 January Volume (248) Pages (602-609)

A new Bernoulli matrix method for solving second order linear partial differential equations with the convergence analysis

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2013 October Volume (223) No (1) Pages (298-310)

Nested splitting CG-like iterative method for solving the continuous Sylvester equation and preconditioning

Advances in Computational Mathematics

مجلات خارجی 2013 September Volume (40) No (113) Pages (1-16)

Nested splitting conjugate gradient method for matrix equation AXB = C and preconditioning

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2013 May Volume (2013) No (66) Pages (269-278)

A Collocation Method Based on the Bernoulli Operational Matrix for Solving High-Order Linear Complex Differential Equations in a Rectangular Domain

Abstract and Applied Analysis

مجلات خارجی 2013 April Volume (2013) No (127) Pages (1-12)

Fourier Operational Matrices of Differentiation and Transmission: Introduction and Applications

Abstract and Applied Analysis

مجلات خارجی 2013 April Volume (2013) No (127) Pages (1-11)

A new generalized AOR iterative method for solving linear systems

International Journal of Applied Mathematics and Statistics

مجلات خارجی 2013 March Volume (2) No (4) Pages (439-451)

Convergent Homotopy Analysis Method for Solving Linear Systems

Advances in Numerical Analysis

مجلات خارجی 2013 January Volume (2013) No (1) Pages (1-7)

Accelerated normal and skew-Hermitian splitting methods for positive definite linear systems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2013 January Volume (3) No (1) Pages (31-44)

An iterative method for computing the approximate inverse of a square matrix and the Moore–Penrose inverse of a non-square matrix

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2013 January Volume (224) No (1) Pages (671-680)

Recursive self preconditioning method based on Schur complement for Toeplitz matrices

Numerical Algorithms

مجلات خارجی 2012 July Volume (2012) No (127) Pages (1-21)

Accelerated Circulant and Skew Circulant Splitting Methods for Hermitian Positive Definite Toeplitz Systems

Advances in Numerical Analysis

مجلات خارجی 2012 May Volume (2012) No (127) Pages (1-17)

On the convergence of the Bl-LSQR algorithm for solving matrix equations

International Journal of Computer Mathematics

مجلات خارجی 2010 December Volume (88) No (1) Pages (171-182)

A Hybrid of the Newton-GMRES and Electromagnetic Meta-Heuristic Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations

Journal of Mathematical Modelling and Algorithms

مجلات خارجی 2009 December Volume (8) No (4) Pages (425-443)

A new method for computing Moore-Penrose inverse matrices

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2009 April No (127) Pages (412-417)

Optimal iterate of the power and inverse iteration methods

Applied Numerical Mathematics

مجلات خارجی 2009 March No (59) Pages (1537-1548)

A sparse-sparse iteration for computing a sparse incomplete

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2009 March No (59) Pages (1265-1283)

Breakdown-free version of ILU factorization for nonsymmetric positive

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2009 March No (127) Pages (699-705)

Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2008 December Volume (4) No (1) Pages (63-73)

A procedure with stepsize control for solving n one-dimensional IVPs

Mathematics and computers in simulation

مجلات خارجی 2008 November Volume (79) Pages (167-176)

A PRECONDITIONER FOR THE LSQR ALGORITHM

Journal of Applied Mathematics and Informatics

مجلات خارجی 2008 September Volume (26) No (2) Pages (213-222)

New breakdown-free variant of AINV method for nonsymmetric

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2008 September Volume (219) Pages (72-80)

Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach

Iranian Journal of Animal Biosystematics

مجلات خارجی 2008 January Volume (4) No (1) Pages (63-73)

Factored sparse approximate inverse of block tridiagonal and block pentadiagonal matrices

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March No (127) Pages (223-234)

On computing of block ILU preconditioner for block tridiagonal systems

Journal of Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2007 March No (127) Pages (247-257)

A new version of successive approximations method for solving sylvester matrix equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March Volume (186) No (1) Pages (638-645)

Preconditioned Galerkin and minimal residual methods for solving Sylvester equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 October Volume (181) No (2) Pages (1208-1214)

A parallel algorithm to approximate inverse factors of a matrix via sparse-sparse iterations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 October Volume (181) No (1) Pages (782-792)

The block least squares method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand side

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 May Volume (177) No (2) Pages (852-862)

Numerical accuracy of a certain class of iterative methods for solving linear system

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 May Volume (176) No (2) Pages (727-738)

New approaches for solving large Sylvester equations

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 May Volume (173) No (1) Pages (9-18)

Global least squares method (Gl-LSQR) for solving general linear systems with several right-hand sides

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 January Volume (178) No (1) Pages (452-460)

Determination of a good value of the time step and preconditioned Krylov subspace methods for the Navier-Stokes equations

Computers and Mathematics with Applications

مجلات خارجی 2005 June Volume (49) No (7) Pages (1045-1057)

Approximate inverse preconditioner by computing approximate solution of Sylvester equation

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 May

A NEW APPROACH TO COMPUTE SPARSE APPROXIMATE INVERSE OF AN SPD MATRIX

IUST International Journal Of Engineering Science

مجلات خارجی 2005 March

A Comparison between gmres and global gmres methods for solving matrix equations

Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants

مجلات خارجی 2004 March

Bilus: ablock version of ilus factorization

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 March

NUMERICAL IMPLEMENTATION OF THE QMR ALGORITHM BY USING DISCRETE STOCHASTIC ARITHMETIC

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 March

A block version algorithm to approximate inverse factors

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2004 March

The stable ATA-orthogonal s-step Orthomin(k) algorithm with the CADNA library

Numerical Algorithms

مجلات خارجی 1998 May Volume (17) No (1) Pages (105-119)

The use of the CADNA library for validating the numerical results of the hybrid GMRES algorithm

Applied Numerical Mathematics

مجلات خارجی 1997 August Volume (23) No (1) Pages (275-289)

Practical methods for evaluating the accuracy of the eigenelements of a symmetric matrix

Mathematics and computers in simulation

مجلات خارجی 1988 August Volume (30) No (1) Pages (493-504)

USING ELECTROMAGNETIC META-HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING NONLINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های خارجی | 2011-09-05

GENERALIZATION OF THE HSS METHOD FOR SYLVESTER MATRIX EQUATIONS

ششمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردها

کنفرانس های خارجی | 2011-06-08

Accelerated normal and skew-Hermitian splitting methods for positive definite linear systems

ششمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردها

کنفرانس های خارجی | 2011-06-08

A Brief review of the iterative methods for solving Toeplitz systems

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند

دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۰/۰۶/۱۲