فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۱۱۸

Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments

International Journal of Information and Decision Sciences

مجلات خارجی 2018 November Volume (11) No (1) Pages (22-35)

Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مجلات خارجی 2018 October Volume (8) No (2) Pages (1-23)

T-operators in hesitant fuzzy sets and their applications to fuzzy rule-based classifier

Applied Soft Computing

مجلات خارجی 2018 January Volume (62) No (5) Pages (423-440)

Approximation methods for solving fractional optimal control problems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2017 February Pages (1-25)

Granular Differentiability of Fuzzy-Number-Valued Functions

IEEE Transactions on Fuzzy Systems

مجلات خارجی 2017 January Volume (26) No (1) Pages (310-323)

Numerical solutions for solving a class of fractional optimal control problems via fixed-point approach

Boletin de la Sociedad Espanola de Matematica Aplicada

مجلات خارجی 2017 January

Solving a class of fractional optimal control problems by the Hamilton–Jacobi–Bellman equation

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2016 January Volume (1) No (1) Pages (1-16)

Comments on “A discrete method to solve fractional optimal control problems” (Nonlinear Dyn, DOI:10.1007/s11071-014-1378-1)

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2016 January Volume (1) No (1) Pages (1-5)

Global asymptotic stabilisation of rational dynamical systems based on solving BMI

International Journal of Control

مجلات خارجی 2016 January Volume (90) No (8) Pages (1769-1777)

Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems

Applied Mathematical Modelling

مجلات خارجی 2015 July Volume (40) No (2) Pages (886-903)

A New Switching Strategy for Exponential Stabilization of Uncertain Discrete-Time Switched Linear Systems in Guaranteed Cost Control Problem

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

مجلات خارجی 2015 June Volume (11) No (2) Pages (118-126)

A new switching strategy design for uncertain switched linear systems based on min-projection strategy in guaranteed cost control problem

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2015 May Volume (33) No (4) Pages (1033-1049)

An efficient method to solve a fractional differential equation by using linear programming and its application to an optimal control problem

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2015 May Volume (22) No (8) Pages (2120-2134)

Ranking decision-making units by using combination of analytical hierarchical process method and Tchebycheff model in data envelopment analysis

Annals of Operations Research

مجلات خارجی 2014 October Volume (226) No (1) Pages (505-525)

Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment

Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology

مجلات خارجی 2014 September Pages (440-451)

A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem

Acta Mathematicae Applicatae Sinica

مجلات خارجی 2014 July Volume (30) No (3) Pages (735-748)

Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2014 February Volume (2014) No (2014) Pages (1-16)

Generalized Euler–Lagrange equation for nonsmooth calculus of variations

Nonlinear Dynamics

مجلات خارجی 2014 January Volume (75) No (1) Pages (85-100)

Using Fuzzy Regression Approach in Prediction Municipal Solid Waste Generation: A Case Study of Mashhad

Advances in Environmental Biology

مجلات خارجی 2014 January Volume (8) No (16) Pages (708-714)

Numerical solution for nonlinear-quadratic switching control systems with time delay

Journal of Mathematics and Computer Sciences

مجلات خارجی 2014 January Volume (9) No (4) Pages (175-187)

Numerical solution of some linear optimal control systems with pantograph delays

IMA Journal of Mathematical Control and Information

مجلات خارجی 2013 November Volume (1) No (31) Pages (1-19)

Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large‐scale dynamical systems with an application to optimal attitude control

Asian Journal of Control

مجلات خارجی 2013 November Volume (14) No (5) Pages (1239-1250)

A New Approach for the Generalized First Derivative and Extension It to the Generalized Second Derivative of Nonsmooth Functions

International Journal of Intelligent Systems and Applications

مجلات خارجی 2013 January Volume (5) No (4) Pages (100-107)

A New Practical Generalized Derivative for Nonsmooth Functions

The Electronic Journal of Mathematics and Technology

مجلات خارجی 2013 January Volume (7) No (1)

Modified fractional Euler method for solving Fuzzy Fractional Initial Value Problem

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

مجلات خارجی 2013 January Volume (18) No (1) Pages (12-21)

A Novel Approach for Solving Nonsmooth Optimization Problems with Application to Nonsmooth Equations

Journal of Mathematics

مجلات خارجی 2013 January

A Numerical Approach for Nonsmooth Ordinary Differential Equations

Journal of Vibration and Control

مجلات خارجی 2012 December Volume (19) No (14) Pages (2134-2136)

Estimating the robust domain of attraction and directional enlargement of attraction domain via Markov models

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2012 December Volume (35) No (1) Pages (21-40)

Application of fuzzy logic to classify raw milk based on qualitative properties

International Journal of AgriScience

مجلات خارجی 2012 November Volume (2) No (12) Pages (1168-1178)

A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2012 June Volume (19) No (3) Pages (759-766)

Optimal Control of Bone Marrow in Cancer Chemotherapy

European Journal of Experimental Biology

مجلات خارجی 2012 June Volume (2) No (3) Pages (562-569)

A New Approach for Estimation and Directional Enlargement of Bounded Domain of Attraction

International Journal of Innovative, Computing, Information and Control

مجلات خارجی 2012 April Volume (8) No (3) Pages (1931-1942)

Estimating the Optimal Dosage of Sodium Valproate in Idiopathic Generalized Epilepsy with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

Basic and Clinical Neuroscience

مجلات خارجی 2012 March Volume (3) No (3) Pages (24-31)

Generalized Derivative of Fuzzy Nonsmooth Functions

Journal of Uncertain Systems

مجلات خارجی 2012 January Volume (6) No (3) Pages (214-222)

Solving a Class of Separated Continuous Programming Problems Using Linearization and Discretization

International journal of sensing, computing & control

مجلات خارجی 2011 December Volume (1) No (2) Pages (117-124)

A New Definition for Generalized First Derivative of Nonsmooth Functions

Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 October Volume (2) No (10) Pages (1252-1257)

A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems

Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 July Volume (2) No (3) Pages (1207-1212)

A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems

Computational and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2011 July Volume (30) No (2) Pages (427-443)

Improve Performance of Multivariable Robust Control in Boiler System

Canadian Journal on Automation, Control and Intelligent Systems

مجلات خارجی 2011 June Volume (2) No (4) Pages (57-62)

A NEW APPROACH FOR SOLVING OF LINEAR TIME VARYING CONTROL SYSTEMS

Advanced Studies in Contemporary Mathematics-Kyungshang

مجلات خارجی 2011 June Volume (21) No (3) Pages (321-328)

A New Approach for a Class of Optimal Control Problems of Volterra Integral Equations

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2011 May Volume (2) No (2) Pages (121-125)

Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method

Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering

مجلات خارجی 2011 April Volume (12) No (8) Pages (667-677)

Model Predictive Control for Optimal Anti-HIV Drug Administration

Advanced Modeling and Optimization

مجلات خارجی 2011 April Volume (13) No (3) Pages (403-417)

SOLVING SUBCLASS OF NON-SMOOTH CONTINUOUS LINEAR AND NONLINEAR PROGRAMS

Applied Mathematical and Computational Sciences

مجلات خارجی 2011 March Volume (3) No (1) Pages (1-12)

A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems

International Journal of Innovative, Computing, Information and Control

مجلات خارجی 2011 February Volume (7) No (2) Pages (501-510)

Optimal Control of HIV Dynamic Using EmbeddingMethod

Computational and Mathematical Methods in Medicine

مجلات خارجی 2011 February Volume (2011) No (10) Pages (1-9)

Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems

Asian Journal of Control

مجلات خارجی 2010 December Volume (13) No (3) Pages (456-460)

Multiobjective Optimal Control of HIV Dynamics

Mathematical Problems in Engineering

مجلات خارجی 2010 December Volume (2010) No (2) Pages (1-29)

New approach for attenuation correction in SPECT images, using linear optimization

International Journal of Radiation Research

مجلات خارجی 2010 September Volume (8) No (2) Pages (111-116)

Maximizing of Asymptomatic Stage of Fast Progressive HIV Infected Patient Using Embedding Method

Intelligent Control and Automation

مجلات خارجی 2010 September Volume (1) Pages (48-58)

Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

مجلات خارجی 2010 May Volume (15) No (8) Pages (2206-2221)

A Numerical Approach for Solving Linear and NonlinearVolterra Integral Equations with Controlled Error

IAENG International Journal of Applied Mathematics

مجلات خارجی 2010 May Volume (40) No (2) Pages (1-6)

The Optimal Method for Solving Continuous Linear and Nonlinear Programs

Applied Mathematical Sciences

مجلات خارجی 2009 August Volume (3) No (25) Pages (1209-1217)

A new approach for solving of optimal nonlinear control problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2009 June Volume (187) Pages (1461-1471)

A novel algorithm for solving optimal path planning problems based on parametrization method and fuzzy aggregation

physics letters A

مجلات خارجی 2009 May Volume (373) No (127) Pages (3439-3449)

A discretisation method for solving time optimal control problems

World Applied Sciences Journal

مجلات خارجی 2008 November Volume (5) No (4) Pages (517-521)

A Numerical methods for obtaining the Generalized derivatives of non differentiable function

ROMAI Journal

مجلات خارجی 2008 June Volume (4) No (2) Pages (191-203)

A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2007 November Volume (14) No (6) Pages (579-585)

Numerical solution of nonlinear optimal control problems using nonlinear programming

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March Volume (187) Pages (1511-1519)

Using AVK method to solve nonlinear problems with uncertain parameters

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2007 March Volume (189) Pages (27-34)

A measure-theoretical approach for solving discrete optimal control problems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 June Volume (173) No (2) Pages (736-752)

MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets

Optimal control applications and Methods

مجلات خارجی 2006 June

A different approach for solving the nonlinear Fredholm integral equations of the second kind

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2006 February

Solving some optimal path planning problems using an approach based on measure theory

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 September Volume (170) Pages (1418-1435)

Measure theoretical approach for optimal shape design of a nozzel

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 June

The best linear approximation for nonlinear systems

Applied Mathematics and Computation

مجلات خارجی 2005 February

SOLVING OF SECOND ORDER NONLINEAR PDE PROBLEMS BY USING ARTIFICIAL CONTROLS WITH CONTROLLED ERROR

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 April Volume (15) No (1) Pages (173-184)

OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY

Journal of Applied Mathematics and Computing

مجلات خارجی 2004 March

Medical Control of the Chemotherapy of HIV

علوم-دانشگاه فردوسی مشهد

مجلات خارجی 2004 March

A New Method for Solving Time Optimal Control Problems

Iranian International Journal of Science

مجلات خارجی 2003 March

an approach for solving nonlinear programming problems

The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2001 December

On infinite-horizon optimal control problems

Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendung

مجلات خارجی 2000 April Volume (19) No (1) Pages (269-278)

a method for solving nonlinear second order pde

The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics

مجلات خارجی 2000 January

a new approach for solving robust control problem

Forum Mathematicum

مجلات خارجی 2000 January

Solving Nonlinear Ordinary Differential Equation as a Control Problem by Using Measure Theory

Scientia Iranica

مجلات خارجی 2000 January Volume (7) No (1) Pages (62-68)

heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius

علوم دانشگاه تهران

مجلات خارجی 2000 January

a new method for solving the nonlinear second_order boundary value differential equation

The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics

مجلات خارجی 1999 December

an effective apprach of the optimal control for an inhomogeneous wave problem

IUST International Journal Of Engineering Science

مجلات خارجی 1999 December

Production Planning in Fuzzy Environment

The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics

مجلات خارجی 1999 February Volume (6) No (2) Pages (315-329)

Mathematical modelling for computation goal oriented duties in the special economic zone

9th International Iranian Operation Research conference

کنفرانس های خارجی | 2016-04-27

Fuzzy Fractional Diffusion Problem

The 2nd Conference of Fuzzy Logic Applications in Media, 2012-2-20, IRIB College, Tehran, Iran.

کنفرانس های خارجی | 2012-02-20

A Practical Approach to Prescribe The Amount of Used Insulin of Diabetic Patients, 2013-1

2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering-ICEE

کنفرانس های خارجی | 2011-06-01

A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

کنفرانس های خارجی | 2011-05-17

Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions

4th International Conference of Iranian Operations Research Society

کنفرانس های خارجی | 2011-04-18

A new approach for solving non-linear non-smooth programming problems

ICPQROM2011

کنفرانس های خارجی | 2011-02-07

Numerical Solution of Fuzzy Linear Non-Autonomous Systems by AVK Method

4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering

کنفرانس های خارجی | 2010-10-14

A GLOBAL LINEARIZATION APPROACH TO SOLVE NONLINEAR NON-SMOOTH CONSTRAINED PROGRAMMING PROBLEMS

6th Dynamical Systems and Applications

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

A new approach to solving semi-infinite programming problem

6th International Conference: Dynamical Systems and Applications-2010

کنفرانس های خارجی | 2010-07-10

A stochastic measure theoretical approach for solving nonlinear stochastic optimal control problem

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

A parametric linearization approach for solving zero-one nonlinear programming problems

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران

کنفرانس های خارجی | 2010-03-10

A new approach for solving of nonlinear time varying control systems

23th international conference of Jangjeon mathematical society

کنفرانس های خارجی | 2010-02-08

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۷ دوره (4) شماره (15) صفحات (105-120)

طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو

علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (14) شماره (67) صفحات (129-140)

کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی

مهندسی برق دانشگاه تبریز

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۳ دوره (44) شماره (1) صفحات (11-21)

استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

آب و خاک

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۱ دوره (26) شماره (4) صفحات (854-863)

افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب

کنترل

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۹ دوره (4) شماره (2) صفحات (1-10)

کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی

کنترل

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۸ دوره (3) شماره (4) صفحات (65-75)

كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره

بین المللی علوم مهندسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۰

تعميم مسئله هفده شتر و حل كاراي رده اي از مسائل برنامه ريزي صحيح

فرهنگ و اندیشه ریاضی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۹

بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازه

بین المللی علوم مهندسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۹

بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام

نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی

پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۹/۲۲

بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی

بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق PSC2011

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۸/۰۹

کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی

نخستین کنفرانس ملی انرژی،فناوریهای خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروی هیبریدی والکتریکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه

یازدهمین کنفرانس فازی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی

41 امین کنفرانس ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱

تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

کاربرد منطق فازی در پزشکی و علم تغذیه

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

کنترل بهینه بیماری HIV

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

تعیین همزمان نقشه تضعیف و اکتیویته در تصویربرداری spect بر مبنای بهینه سازی

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

بررسی مقایسه ای مدل های ریاضی در علوم پزشکی مطالعه موضوعی

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

بررسی مدل ریاضی کنترل رشد تومور با روش ایمنی درمانی

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

انواع مدلهای کنترلی ریاضی برای کنترل بیماری دیابت نوع 2

دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹

کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی

هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۲/۲۲

تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار

اولین کنفرانس نیروگاههای برق

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۷/۱۲/۱۴

طراحی وساخت بخاری گاز سوز هوشمند

سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۲/۱۱/۲۸

اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه)

پنجمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۷۹/۱۱/۰۸