صفحات خانگی دانشگاه فردوسی مشهد

EN

درباره من

مهدی کلاهی

دکتر مهدی کلاهی

New York, USA

تخصصم، جامعه‌شناسی محیط‌زیست است که از دانشگاه کیوتو ژاپن دریافت کرده‌ام. این علم دارای ویژگی بین‌رشته‌ای بوده و به مطالعه کنش بین جامعه و محیط‌زیست می‌پردازد که ویژگی‌هایی همچون دلایل اجتماعی و پیامدهای مسائل محیط‌زیستی و منابع طبیعی را کنکاش می‌کند. جامعه‌شناسی محیط‌زیست دارای سه بُعد مفهومی، فکری و عملی است. طبق این سه بُعد، در جامعه‌شناسی محیط‌زیست می‌توان مثال‌هایی همچون پایداری (تا کی می‌توانیم همین کاری که اکنون انجام می‌دهیم را انجام دهیم: مانند ایجاد آلودگی‌ها، افزایش جمعیت، مصرف‌گرایی، نابودی زیستگاه‌ها)، عدالت محیط‌زیستی (سودها نصیب چه کسی شده‌اند و زیان‌ها، نصیب چه کسی)، مدیریت تعارض و مسائل اجتماعی – اقتصادی منابع طبیعی را نام برد. در این زمینه، مشتاقانه مایل به همکاری هستم. ضمن سپاس از مطالعه این متن، اگر مایل به همکاری هستید، ایمیلی به من ارسال کنید.

مرتع و آبخیزداری

گروه

منابع طبیعی و محیط زیست

دانشکده

mahdikolahi@um.ac.ir

پست الکترونیک