image

دکتر محسن نوکاریزی

(دانشگاه فردوسی مشهد)

درباره من

دارای کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، و ارشد و دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی و از سال 1373 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند بودم که در سال 1392 به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شدم. حوزه پژوهشی من موتورهای جتسجو، تعامل انسان رایانه، محیط رابط و حوزه‌های کتابخانه های دانشگاهی است. در سال‌های اخیر کارهای خود را معطوف حوزه موتورهای جستجو و تعامل انسان رایانه کرده ام.