image

دکتر ناصر شاه طهماسبی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • فیزیک
  • علوم
  • nasser@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)