image

دکتر محمود نقیب زاده

(دانشگاه فردوسی مشهد)

درباره من

مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم کامپیوتر و آمار از دانشگاه مشهد (حالا دانشگاه فردوسی مشهد) گرفتم. با توجه به اینکه رتبه اول فارع التصیلان آن سال را به دست آوردم موفق به دریافت بورس کامل تحصیلی تا پایان دوره دکترا گردیدم. بعد از دریافت پذیرش و ویزا برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شدم. کارشناسی ارشد خودم را از دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) گرفتم. از آنجا که در امتحان جامع رشته‌های علوم و مهنسی کامپیوتر رتبه بالا به دست آوردم، پروفسور K.H.Kim از دپارتمان مهندسی برق (شاخه مهندسی کامپیوتر) که آن سال مسول برگزاری امتحان جامع بود، بورسیه پژوهشی قابل توجهی به من پیشنهاد کرد که دکترای خودم را زیر نظر ایشان و در شاخه مهندسی کاپیوتر ادامه دهم. من با کمال میل پذیرفتم. پس از پایان دوره دکترا و اخذ PhD پروفسور Jerry M. Mendel پیشنهاد کرد تا دوره فوق دکتری خود را با وی انجام دهم. حقوق و مزایای این دوره قابل توجه یود و من آن را نیز پذیرفتم. پروژه‌های پژوهشی ایشان در ارتباط با اکتشاف نفت بود و من مسولیت به روزرسانی و نگهداری نرم‌افزارهای پردازش سیگنال مربوطه بودم. در مدت پسادکترا