فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۹۵

Assessment of customer knowledge management in academic libraries: Design and validation of a checklist

Journal of Academic Librarianship

مجلات خارجی 2021 December Volume (47) No (6) Pages (102459-102470)

The evaluation of the relationship between customers’ knowledge management and their loyalty to academic libraries

Global Knowledge, Memory and Communication

مجلات خارجی 2021 May Volume (70) No (3) Pages (205-224)

An integrated costumer knowledge management framwork for academic libraries

Library Quarterly

مجلات خارجی 2012 January Volume (82) No (1) Pages (7-28)

Identifying knowledge-sharing requirements in academic libraries

Library Review

مجلات خارجی 2008 February Volume (57) No (2) Pages (107-122)

knowledge schema for organisational learning in academic libraries

knowledge Managment Reaserch & practice

مجلات خارجی 2007 May No (5) Pages (22-33)

The new M.A. Curriculum for Librarianship and Information Science: the report of the research project

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2006 November

Commparative study on overlapping of search results in metasearch and their common underlying search engins

Library Review

مجلات خارجی 2006 June

An Orgnaizational learning framework for leaverging knowledge in collaborative process

International Journal of Knowledge Culture & Chance Management

مجلات خارجی 2006 January

KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACH TO UNIVERSITY LIBRARIES: LESSONS LEARNED FROM THE MANAGEMENT OF FERODOWSI UNIVERSITY LIBRARIES

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2005 March

Google Suggest, Cognitive Load Theory, and Query Expansion: How Web searchers perceive keyword suggests in Google

12th International ISKO Conference

کنفرانس های خارجی | 2012-08-06

Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users

International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011)

کنفرانس های خارجی | 2011-02-10

Matching the User Interface in Digital Libraries with the User Information Seeking Behavior: A Sense Making Approach

International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011)

کنفرانس های خارجی | 2011-02-10

FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works

QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative

کنفرانس های خارجی | 2010-05-25

A Theoretical Framework for Development of a Customer Knowledge Management System for Academic Libraries

World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly

کنفرانس های خارجی | 2009-08-23

An investigation of the capability of Library and Information Science Electronic group in Iran to establish social capital

همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی

کنفرانس های خارجی | 2009-07-11

strategic planning, an approach to develop criteria for evaluation of library services: Report of a case study

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2009) d .

کنفرانس های خارجی | 2009-05-23

Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms

9th Conference of the ISKO Spanish Chapter

کنفرانس های خارجی | 2009-03-11

THE CAPABILITY OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ELECTRONIC DISCUSSION GROUP IN IRAN TO ESTABLISH SOCIAL CAPITAL

9th Conference of the ISKO Spanish Chapter

کنفرانس های خارجی | 2009-03-11

How Implementation of Knowledge Management can make a difference in Libraries: A Case Study of KM practice in Astan Quds Library Organization

کنگره جهانی کتابداران و اندیشمندان علوم اطلاع رسانی کشورهای اسلامی

کنفرانس های خارجی | 2008-11-25

Modeling the minds of children to think philosophically: Content analysis of children stories. In the Proceedings of the IBBY Conference

Proceedings of the IBBY conference

کنفرانس های خارجی | 2006-09-22

Knowledge Sharing Capabilities in Today s University Libraries: A proposed model for evaluation

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 72ND IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL

کنفرانس های خارجی | 2006-08-20

Creating Organizational Learning and Learning Organization: Management Experience in an Iranian University Library

International Conference on Information Management in Knowledge Society

کنفرانس های خارجی | 2005-02-21

تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی

پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۴۰۱ دوره (12) شماره (1) صفحات (7-30)

واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۹ دوره (10) شماره (1) صفحات (254-281)

سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۸

هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۵ دوره (18) شماره (1) صفحات (5-31)

آسیب شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی الف و ب

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۵ دوره (6) شماره (2) صفحات (301-320)

تاثیر نظامهای اطلاعاتی بر شکل گیری مدل های ذهنی کاربران کتابخانه های دیجیتالی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۵ دوره (27) شماره (2) صفحات (21-39)

شناسایی فرایندها و فعالیت‎های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزش

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۵ دوره (5) شماره (2) صفحات (62-83)

راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۵ دوره (27) شماره (1) صفحات (43-62)

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۴ دوره (22) شماره (16) صفحات (1-18)

انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۴ دوره (5) شماره (1) صفحات (255-279)

چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (30) شماره (3) صفحات (785-822)

هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (18) شماره (1) صفحات (5-32)

واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۳ دوره (30) شماره (2) صفحات (571-600)

بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۳ دوره (30) شماره (1) صفحات (121-149)

بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (1) صفحات (133-150)

بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (2) صفحات (91-112)

بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۱ دوره (2) شماره (2) صفحات (13-23)

ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیس

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۱ دوره (15) شماره (4) صفحات (39-58)

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‎های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۱ دوره (15) شماره (2) صفحات (91-117)

تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (16) شماره (2) صفحات (9-34)

رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۱ دوره (27) شماره (3) صفحات (737-758)

دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (2) صفحات (77-98)

بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (3) صفحات (51-82)

رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (26) شماره (4) صفحات (781-801)

بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان

مطالعات ادبیات کودک

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (2) شماره (1) صفحات (33-60)

خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (1) صفحات (9-38)

اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (12) شماره (1) صفحات (201-224)

ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکی

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۰

بررسی قابلیت کتابهای کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنمایی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (13) شماره (1) صفحات (1-18)

خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (1) صفحات (9-38)

پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (4) صفحات (295-324)

کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (5) شماره (1) صفحات (1-1)

بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (26) شماره (3) صفحات (519-545)

رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۹ دوره (26) شماره (2) صفحات (335-354)

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۹ دوره (25) شماره (3) صفحات (22-46)

پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

اطلاع شناسی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۹ دوره (3) شماره (29) صفحات (1-1)

ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۸ دوره (3) شماره (4) صفحات (57-80)

بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (3) صفحات (19-41)

پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۸۸ دوره (10) شماره (2) صفحات (201-226)

بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۸ شماره (45) صفحات (223-246)

ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۷ شماره (44) صفحات (155-188)

داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات

پژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوانان

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۶ شماره (47) صفحات (39-68)

بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | دی ۱۳۸۶ دوره (4) شماره (10) صفحات (177-212)

تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۶ دوره (10) شماره (1) صفحات (151-178)

نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۵

بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۴ دوره (8) شماره (4) صفحات (59-84)

ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۴ دوره (1) شماره (8) صفحات (9-32)

سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۸۳ دوره (5) شماره (2) صفحات (79-104)

تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲ دوره (6) شماره (4) صفحات (19-54)

مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۲ دوره (14) شماره (4) صفحات (112-127)

نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۲ دوره (3) شماره (6) صفحات (23-36)

موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۲ دوره (14) شماره (1) صفحات (47-60)

وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۰ دوره (4) شماره (3) صفحات (35-64)

سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی

تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۷۸ صفحات (317-334)

رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی

علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۷ دوره (8) شماره (28) صفحات (62-82)

نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۷۷ دوره (1) شماره (3) صفحات (37-57)

ارزیابی قابلیت های نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون و ارائه الگوی پیشنهادی برای طراحی کتابخانه دیجیتال پزشکی در ایران

اولین همایش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

کاربرد تفکر انتقادی و نظام مند در تدوین گزارش پژوهش

مجموعه مقاله های همایش ملی دانش و امنیت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱

یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی

پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد ها، رویه ها و کاربردها

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۲

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۱۱/۱۰

سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی

سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۹/۲۴

تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها

همایشهای ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و گروه کتابداری و اطلاع رسانی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۳/۲۰

ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی

دومین همایش ادبیات کودکان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۲/۲۱

نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۶/۰۸/۳۰

یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش

کتابداری و اطلاع رسانی، گذشته، حال و آینده

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۶/۰۸/۱۷

جایگاه کتابخانه ها مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی

نوآوری در برنامه ریزی درسی ابتدایی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۱۲/۱۶

دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران

همایش سالانه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۸/۲۲

Modeling the minds of children to think philogophically: Content analysis of stories for children

30th IBBY Congress in Beijing

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۷/۲۸

دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی)

مدیریت دانش

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۴/۲۸

نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش

همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام رضا

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۳/۲۳

اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه

همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۵/۰۳/۰۶

آموزش سواد اطلاعاتی، روش ها و راهبردها

آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۳/۰۳/۰۱

نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها

دومین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۱/۰۸/۱۵