دکتر رضا قنبری
دانشیار
دکتر رضا قنبری
دانشیار
دانشکده علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
انتشارات

فیلتر بر اساس:

مجلات خارجی (61)
2022 July

Fuzzy Information and Engineering - Volume (14) No (3) Pages (349-359)

2020 October

Journal of Interdisciplinary Mathematics - Volume (24) No (4) Pages (793-805)

2020 July

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series III - Volume (13(62)) No (1) Pages (303-330)

2019 July

Journal of the Operations Research Society of China - Volume (9) No (2) Pages (411-425)

2019 May

Soft Computing - Volume (23) No (22) Pages (11343-11349)

2018 November

International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology - Volume (6) No (4) Pages (29-34)

2018 June

Mediterranean Journal of Mathematics - Volume (15) No (86) Pages (1-10)

2018 March

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization - Volume (8) No (2) Pages (129-141)

2018 March

Advances in Fuzzy Systems - Volume (2018) Pages (1-7)

2017 July

Glasnik Matematicki - Volume (52) No (2) Pages (361-375)

2017 June

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics - Volume (12) No (1) Pages (47-67)

2017 June

International Journal of Computer Mathematics - Volume (94) No (6) Pages (1089-1107)

2017 May
- - Reza Ghanbari - -

Optimization - Volume (66) No (5) Pages (759-776)

2017 April

Journal of Industrial and Management Optimization - Volume (13) No (2) Pages (649-658)

2017 March

Numerical Functional Analysis and Optimization - Volume (38) No (9) Pages (1115-1124)

2017 January

Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science - Volume (42) No (3) Pages (1505-1509)

2016 December

Filomat - Volume (30) No (14) Pages (3715-3723)

2016 September

RAIRO - Operations Research - Volume (50) No (3) Pages (567-574)

2016 June

Mathematical Modelling and Analysis - Volume (21) No (3) Pages (399-411)

2016 March

Computers and Industrial Engineering - Volume (93) Pages (99-109)

2016 March

Asia-Pacific Journal of Operational Research - Volume (33) No (2) Pages (1-10)

2015 December

Miskolc Mathematical Notes - Volume (16) No (1) Pages (45-55)

2015 September

Applied Mathematical Modelling - Volume (39) No (17) Pages (5164-5173)

2015 January

Mathematical Problems in Engineering - Volume (2015) Pages (1-21)

2015 January

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization - Volume (5) No (1) Pages (13-36)

2014 December

Computers and Mathematics with Applications - Volume (68) No (12) Pages (2005-2011)

2014 December

Optimization Letters - Volume (8) No (8) Pages (2285-2297)

2014 August

Bulletin of the Belgian Mathematical Society-Simon Stevin - Volume (21) No (3) Pages (465-477)

2014 July

Optimization - Pages (1-11)

2014 July

Optimization - Volume (63) No (7) Pages (1027-1042)

2014 June

Optimization Methods and Software - Volume (29) No (3) Pages (583-591)

2014 May

European Journal of Operational Research - Volume (234) No (3) Pages (625-630)

2014 April

International Journal of Applied Mathematical Research - Volume (3) No (4) Pages (496-507)

2012 April

Asia-Pacific Journal of Operational Research - Volume (29) No (2) Pages (1250009-25)

2011 June

International Journal of Computer Mathematics - Volume (88) No (11) Pages (2415-2428)

2011 January

Applied Soft Computing - Volume (11) No (1) Pages (991-999)

2010 November

Applied Mathematical Modelling - Volume (34) No (11) Pages (3363-3375)

2010 July

Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume (234) No (5) Pages (1374-1386)

کنفرانس های خارجی (16)
2022-12-04

2022 IEEE Global Communications Conference: Selected Areas in Communications: Aerial Communications

2014-05-14

6th International Conference of Iranian Operations research society

2013-05-08

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

2010-05-05

3rd International Conference of Iranian Operations Research Society

2008-08-24

39th Annual Iranian Mathematics Conference

کنفرانس های داخلی (24)
۱۴۰۲/۰۸/۲۴

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

۱۳۹۷/۰۲/۱۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

۱۳۹۳/۱۱/۳۰

First National Conference of Technology Developments on Electronical, Electronics and Computer Engineering

۱۳۹۳/۰۳/۱۲

نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش